Foto: epd/Nancy Heusel
24. نوامبر 2022

شهرداری‌ها خواستار حمایت بیشتر، برای پذیرش پناهندگان هستند

انجمن شهرهای آلمان از کمبودها و بحران‌های متعدد شکایت می‌کنند. به عقیده انجمن شهرهای آلمان، دولت‌های فدرال و ایالتی باید از شهرها برای اسکان و مراقبت از پناهندگان حمایت بیشتری کنند. بورکهارد یونگ، شهردار لایپزیگ و معاون انجمن شهرهای آلمان، روز چهارشنبه در هانوفر گفت: انتظار می‌رود که تعداد پناهندگان در زمستان به شدت افزایش یابند. ما به تنهایی قادر به انجام آن نخواهیم بود.» شهرداری‌ها همچنین نگران بحران انرژی، وضعیت مسکن و وضعیت اقتصادی بیمارستان‌ها هستند.
یونگ از دولت فدرال خواست تا منابع مالی بیشتری برای پناهندگان فراهم کند، پناهگاه‌های اضطراری و دهکده‌های کانتینری بیشتری بسازد و پول بیشتری را برای بازسازی زیرساخت های ویران شده در اوکراین سرمایه گذاری کند. یونگ در پایان نشست دو روزه ریاست و کمیته اصلی سازمان چتر شهرداری گفت: «به شهرهای بیشتری در اوکراین باید کمک شوند، و این اقدام می‌تواند تعداد پناهندگان را کاهش دهد.»

حملات بر ضد پناهجویان “بزدلانه، نفرت انگیز و غیرقابل تحمل” است

یونگ تاکید کرد که شهرها مسئول کارهای بشردوستانه خود هستند: “اما ما به امنیت برنامه ریزی نیاز داریم.” او همچنان افزایش تعداد حملات به پناهجویان را “بزدلانه، نفرت انگیز و غیرقابل تحمل” توصیف کرد.
از سوی دیگر، هانس شامان، کارشناس مهاجرت، می‌گوید که شهرداری‌های آلمان می‌توانند با وضعیت فعلی پناهندگان کنار بیایند. او، افزود که اغلب مدیران منطقه و انجمن‌های مرکزی شهرداری‌ها زنگ خطر را به صدا در می آورند، در حالی که اگر با کارمندان در ادارات مسئول صحبت کنید، آنها وضعیت را “نه چندان بد” توصیف می‌کنند.

Foto: epd/