ین نقاش افغان که در سال ۲۰۰۸ در یک تانک تیل کار می‌کرد در حین وظیفه مورد حمله قرار گرفت و فلج شد. او پس از رویداد غم انگیز بالای چوکی چرخ‌دار می‌نشیند و نقاشی می‌کند. آثار هنری این جوان افغان که در شهر آخن به نمایش گذاشته شده بود توجه شماری زیادی از بازدید کنندگان را به خود جلب کرده است.

۱۷٫ آبان ۱۴۰۱

خلق آثار زیبای هنری بعد از فرار از جنگ و معلولیت در آلمان

ین نقاش افغان که در سال ۲۰۰۸ در یک تانک تیل کار می‌کرد در حین وظیفه مورد حمله قرار گرفت و فلج شد. او پس از رویداد غم انگیز بالای چوکی چرخ‌دار می‌نشیند و نقاشی می‌کند. آثار هنری این جوان افغان که در شهر آخن به نمایش گذاشته شده بود توجه شماری زیادی از بازدید… Read more »