در پاسخ به فراخوان تجمعی که نخستین بار حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی منتشر کرد، روز شنبه ۳۰ مهر (۲۲ اکتبر) هزاران نفر از سراسر جهان به برلین رفتند. در صف اول تظاهرات سراسری در برلین خانواده جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی حضور داشتند. رسانه‌های آلمانی زبان نیز در گزارش‌های خود تعداد تجمع‌کنندگان در برلین را غافلگیرکننده دانستند و اعلام کردند که بیش از 80 هزار نفر در این فراخوان شرکت‌ کرده‌اند.

22. اکتبر 2022

تجمع بزرگ ایرانیان در روز شنبه ۲۲ اکتبر در حمایت از مردم ایران

در پاسخ به فراخوان تجمعی که نخستین بار حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی منتشر کرد، روز شنبه ۳۰ مهر (۲۲ اکتبر) هزاران نفر از سراسر جهان به برلین رفتند. در صف اول تظاهرات سراسری در برلین خانواده جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی حضور داشتند. رسانه‌های آلمانی زبان نیز در گزارش‌های خود تعداد تجمع‌کنندگان در… Read more »