Foto: Dr.Ajmal Azem
19. اکتبر 2022

اشتراک افغانستان در نمایشگاه کتاب فرانکفورت

مرکز نشراتی عازم در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت بیش از هفت سال می‌شود که اشتراک می‌کند . داکتر اقبال عازم یک تن از مسولین این مرکز با بیان این مطلب می‌گوید که سال گذشته بنابر تغیرریژیم نتواستند تا در این نمایشگاه، کتاب‌ها را از افغانستان به فرانکفورت انتقال دهند، بنابرین غرفه افغانستان بدون کتاب بروی بازدید کننده‌ها باز بود .

به گفته آقای عازم، فرستادن کتاب به خارج از کشور در سال‌های قبل نیز مشکلاتی به همراه داشت، ولی در رژیم طالبان این مشکلات بیشتر شده است و طبعیتا بیشترین کتاب‌ها مجوز خروج پیدا نمی‌کنند، روی این ملحوظ نمی‌توان بیشترین کتاب‌ها را به خارج انتقال داد.

بازار نشر کتاب در افغانستان به صفر رسیده است

اقبال عازم ناشر افغان می‌گوید در جریان چند سال گذشته توانسته بودند تا کتاب‌های جدید و زیادی را با خود به این نمایشگاه بیاورند، ولی متاسفانه در جریان دو سال گذشته چاپ کتاب در افغانستان به صفر رسیده و هیچ کتابی تازه‌یی به چاپ نرسید است. وی در باره نوعیت کتاب های که بیشتر مورد پسند افغان‌های مقیم آلمان در چند سال گذشته قرار گرفته بود، می‌گویدکتاب‌های که ما در این نمایشگاه میاوردیم به زبان های دری و پشتو بوده و بیشترکتاب‌های تاریخی و سیاسی به فروش می‌رسید و علاقه مندان زیادی در بین افغان‌ها دارد

بسیاری از مراکز نشراتی در یک سال گذشته ورشکست شده اند

او از ورشکست شدن مراکز نشراتی طی یک سال گذشته خبرمی‌دهد و می‌گوید که: ” وزارت فرهنگ هیچ برنامه‌یی برای رشد و تقویت کتاب نویسی ٬ کتاب خوانی و یا هم برای ناشران ندارد . یگانه برنامه آنها فرستان یک نامه بود تا لست کتاب‌ها را با محتوایات آنها برایشان بفرستیم و بعداً طی یک نامه یی فروش بعضی از کتاب‌های سیاسی را که نمی‌خواهم اینجا نام ببرم ممنوع کردند و گفتند تا امر ثانی منتظر بمانید و از توضیع و فروش آنها امتناع کنید که این خود یک ضربه اقتصادی است ٬چون کتاب‌های سیاسی پرفروش هستند. به دلیل مشکلات مالی خیلی از جوانان دیگر نمی‌توانند کتابهای مورد نظر شانرا خریداری کنند و این خود باعث نامیدی و دلسردی ناشران می‌شود.”

 اجمل عازم در گفتگو با امل فرانکفورت گفت با وجود کوشش‌های فروان نتوانستیم کتاب‌های را که برای علاقمندان کتاب در نظر داشتیم، از کابل به آلمان انتقال دهیم . ولی با آنهم کوشش کردیم که در حدود ۳۵۰ عنوانی کتابی را که بیرون از افغانستان در دسترس داشتیم با خود بیاوریم. هدف اصلی اشتراک ما زنده نگهداشتن نشر کتاب است تا نویسنده‌های کشور ما بدانند که ما همیشه از آنها حمایت خواهیم کرد. در کل تصمیم براین شد که پس از این باید بیرون از کشور فعالیت‌های مانرا گسترش دهیم و این خود برای نویسندگان و شاعران بیرون از کشور یک نوید است

قراراست نمایشگاه فرانکفورت (Frankfurt Buchmesse) بتاریخ ۱۹ ماه اکتوبرراه اندازی گردد.

سونا سحر-امل فرانکفورت

Foto: Dr.Ajmal Azem