Foto: epd/Rolf Zoellner
26. سپتامبر 2022

آیا کریسمس امسال تاریک خواهد بود؟

با توجه به بحران انرژی، سازمان‌های زیست محیطی آلمان پیشنهاد کرده اند که امسال چراغ های کریسمس روشن نشود. یورگن ریش مدیر عامل محیط زیست فدرال به شبکه تحریریه آلمان گفت که این باید “یک امر مسلم” باشد – در شهرها، میدان‌ها ع و همچنین خانه ها و آپارتمان ها.
ریش می‌گوید: “با توجه به جنگ در اوکراین، کمبود انرژی، و همچنین به دلایل حفاظت از آب و هوا، ما باید برای لحظه‌ای مکث کنیم.” وی با اشاره به مصرف برق خاطرنشان کرد:  روشنایی‌های کریسمس به تنهایی باعث مصرف برق بیش از ۶۰۰ میلیون کیلووات ساعت  می‌شود – به اندازه ای که یک شهر متوسط ​​با ۴۰۰ هزار نفر در سال مصرف می‌کند.

یک درخت روشن در هر شهر یا شهرداری

به گفته یورگن ریش: “شاید بتوان این میزان را به یک درخت روشن در هر منطقه یا شهر کاهش داد. انجام آگاهانه صرفه جویی و نشان دادن همبستگی می‌تواند حتی این فصل کریسمس را به فصلی بسیار خاص تبدیل کند.” با توجه به بحران انرژی، چشم پوشی از چراغ‌های کریسمس در کشورهای دیگر – مانند اتریش – نیز مورد بحث قرار گرفته است. بر اساس نظرسنجی انجمن صنفی، بسیاری از تجار به دلیل افزایش شدید هزینه برق، تصمیم دارند خودشان این کار را انجام دهند. در آلمان، در سال‌های اخیر بحثی در مورد استفاده از چراغ های کریسمس حداقل – به نفع حفاظت از آب و هوا – وجود داشته است.

Foto: epd/