روز دوشنبه ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۲ ایرانیان مقیم برلین در اعتراض به کشته شدن ژینا (مهسا) امینی و همبستگی با مبارزات زنان ایران علیه حجاب اجباری در برلین دروازه کوتبوسر گرد هم آمدند. گزارشی از این تجمع اعتراضی را این‌جا ببینید:

20. سپتامبر 2022

اعتراض به کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در برلین

روز دوشنبه ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۲ ایرانیان مقیم برلین در اعتراض به کشته شدن ژینا (مهسا) امینی و همبستگی با مبارزات زنان ایران علیه حجاب اجباری در برلین دروازه کوتبوسر گرد هم آمدند. گزارشی از این تجمع اعتراضی را این‌جا ببینید: