Arne Immanuel Bänsch/dpa
2. آگوست 2022

ممانعت “غیرقانونی” آلمان از پیوست خانواده‌‌های پناهندگان جوان

تاکنون درخواست برخی پناهندگان جوان برای پیوست به خانواده‌هایشان رد شده تنها به این دلیل که زمان درخواست زیر سن قانونی بوده‌اند، اما پس از بررسی‌های دادگاه و هنگام صدور حکم به سن قانونی رسیده‌اند. دادگستری اروپا (ECJ) روز دوشنبه تصمیم گرفت که از این پس، زمان درخواست پیوست اهمیت دارد، نه زمان صدور حکم. به گفته ECJ، درخواست پناهندگان زیر سن قانونی در آلمان برای پیوست به والدینشان نباید به دلیل عملکرد کُند مقامات آلمانی رد شود.

این مسئله مربوط به پرونده‌ فرزندی می‌شود که والدینش هنوز در سوریه زندگی می‌کنند. او زمان درخواست پیوست والدین زیر سن قانونی بود، اما هنگام صدور حکم به سن قانونی رسیده بود. در موردی دیگر، یک سوری می‌خواست به همراه پدرش که به آلمان فرار کرده بود، نقل مکان کند. وقتی پدرش درخواست پناهندگی داد، او هنوز ۱۷ سال داشت. این درخواست‌ها با پاسخ منفی روبه‌رو شدند.

به گزارش روزنامه میگاتزین، دادگاه اداری فدرال تمام مراحل رسیدگی را برای بررسی به دادگستری اروپا (ECJ) ارسال کرد. قاضی‌های لایپزیگ به قانون اقامت آلمان اشاره کردند که بر اساس آن پیوست خانواده به این بستگی دارد که فرد در زمان تصمیم‌گیری در مورد درخواست ویزا زیر سن قانونی باشد یا خیر.

دادگستری اروپا رویه حقوقی آلمان را رد می‌کند

رویکرد مقامات آلمانی به پیوست مجدد خانواده مغایر با قوانین اروپا است. این رویه نه با اهداف دستورالعمل مربوط به حق پیوست خانواده و نه با الزامات ناشی از منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا مطابقت دارد.

ECJ روند دادگاه‌های آلمان را رد کرد؛ زیرا در غیر این صورت، مقامات می‌توانند به سادگی مراحل را تا زمانی که فرزندان به سن بلوغ برسند، طولانی کنند و سپس درخواست را رد کنند.

خانواده‌های از هم پاشیده می‌توانند نفس راحتی بکشند

به گزارش میگاتزین، ECJ تأکید کرد که صرف بستگان یا رابطه قانونی والدین و فرزند برای حق پیوست خانواده کافی نیست. با این حال، لازم نیست که پناهنده با اعضای خانواده در یک خانه زندگی کرده باشد. ملاقات‌های گاه به گاه و تماس‌های منظم برای نشان دادن وجود پیوندهای خانوادگی واقعی کافی است.

به گفته سازمان ProAsyl: «بسیاری از خانواده‌هایی که در اثر این حکم‌ها از هم پاشیده شده‌اند، اکنون پس از صدور حکم ECJ می‌توانند نفس راحتی بکشند. حق شما برای پیوستن به خانواده حتی اگر کودکی به سن بلوغ برسد، همچنان وجود دارد. اما این یک رسوایی است که آلمان درخواست پیوست افراد زیر سن را چند سال عقب می‌انداخته تا آن‌ها به سن قانونی برسند و درخواستشان رد شود.»

s