Photo by Markus Spiske on Unsplash
7. جولای 2022

چرخشی بزرگ در وضعیت مهاجران بدون جواب قبولی

 با پیش نویس قانون حق اقامت جدید، دولت فدرال می خواهد چشم انداز بلندمدتی را برای هزاران خارجی که سال ها بدون مجوز اقامت امن در آلمان زندگی می کنند، باز کند.

پیش نویس قانون حق اقامت نشان می‌دهد که دولت فدرال در این مورد جدی است. این یک گام مهم و صحیح – و البته انسانی – به سمت اطمینان بیشتر حقوقی برای بسیاری از کسانی است که زندگی آنها تا به حال به بن بست رسیده است. این در مورد وضعیت بیش از ۱۰۰۰۰۰ نفر پناهجو در آلمان است.

این طرح شامل چه کسانی می‌شود؟

افرادی به عنوان پناهنده – برای مثال از افغانستان یا عراق – به آلمان آمدند. درخواست پناهندگی آنها رد شده است، اما نمی‌توان آنها را به وطن خود اخراج کرد، به عنوان مثال به این دلیل که هنوز آنجا برای آنها بسیار ناامن است، چون که آنها بیمار هستند یا اینکه مشخص نیست از کدام کشور آمده‌اند. بنابراین، آنها فقط در اینجا تحمل می‌شوند. یعنی Duldung گرفته‌اند.

این به چه معناست؟

Duldung بدان معناست که اخراج شما فقط به طور موقت به حالت تعلیق درآمده است. این پناهجویان نمی‌توانند برای زندگی در آلمان برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشند. آنها زندگی پر از عدم اطمینان – و اغلب برای سال‌ها در چنین شرایطی قرار دارند.

مزایای این طرح

این طرح نه تنها به دلایل بشردوستانه خوب است، بلکه برای اقتصاد کشور نیز سودمند است.  اقتصاد آلمان، که از کمبود نیرو رنج می‌برد باید از این موضوع خوشحال باشد. چرا که فرستادن افرادی که قبلاً ادغام شده‌اند و در عین حال نگران بودن برای نحوه استخدام کارگران در خارج از کشور، منطقی نیست.

منتقدان می‌ترسند که این مقررات حق پناهندگی را تضعیف کند و می‌تواند به عنوان انگیزه‌ای برای مهاجرت غیرقانونی شود. اما دولت فدرال نمی‌خواهد وضعیتی را که به آن «حق فرصت اقامت» گفته می‌شود، به سادگی رد کند. او چارچوب روشنی را تدوین کرده است.

شرایط این طرح چیست؟

این حق اقامت آزمایشی، که در نظر گرفته شده است راه را برای حق دائمی اقامت در آلمان هموار کند، مشروط به شرایطی است: افرادی که تحت تأثیر قرار می‌گیرند باید به مدت پنج سال در آلمان تحمل شده باشند، آنها باید ظرف یک سال ثابت کنند که می‌توانند زندگی خود را تامین کنند و نیاز به کمک دولتی ندارند و اینکه آنها دانش خوبی به زبان آلمانی دارند.

چه کسانی شامل این طرح نمی‌شوند؟

این مقررات صراحتاً در مورد کسانی که مرتکب جرائم جنایی شده‌اند یا اطلاعات مربوط به هویت خود را مخفی می‌کنند یا در مورد آن دروغ می‌گویند اعمال نمی‌شود. بنابراین قانون باید بر افرادی تأثیر بگذارد که قبلاً بخشی از جامعه ما شده‌اند. خوب است که اکنون باید به آنها فرصت داده شود.

امل هامبورگ