Photo by Barthelemy de Mazenod/Unsplash
21. ژوئن 2022

غرامت‌های بین ۵۰ تا ۱۲ هزار یورو به خاطر خرابی‌ پیاده‌روهای هامبورگ

پیاده‌روهای خراب و ناهموار نه تنها برای رهگذران خطرناک هستند، بلکه هزینه‌های گزافی برای شهر هامبورگ دارند. 

نظر به گزارش‌ها، سال گذشته ۶۶ حادثه به دلیل ناهمواری یا خرابی‌ پیاده‌روها در هامبورگ رخ داد. پارلمان می‌گوید که در پنج ماه اول امسال نیز ۱۸ مورد دیگر به تعداد این حوادث اضافه شد. این در صورتی است که جراحات جزئی شامل این آمار نمی‌شوند. به گفته دولت هیچ آماری در مورد حوادث و جراحات جزیی در دسترس قرار ندارد.

غرامت بین ۵۰ تا ۱۲ هزار یورو

با این حال، دولت هامبورگ هر از گاهی مجبور به پرداخت غرامت به آسیب‌دیدگان شده است. برای مثال به اینکه شخصی روی سنگ فرشی لغزیده یا پایش به ریشه درختی گیر کرده و آسیب دیده، دولت مجبور به پرداخت پول شده است. گفته می‌شود که دولت هامبورگ در ده مورد مبالغی بین ۵۰ تا ۱۲ هزار یورو از سال قبل تاکنون پرداخت کرده است. در یک مورد نیز شخص آسیب‌دیده خواستار ۲۵ هزار یورو غرامت شده که دست خالی به خانه برگشته است.

CDU: وضعیت پیاده‌روها مانند متروکه‌ها است

نظر به گفته حزب CDU، وضعیت پیاده‌روها در مناطق مختلف هامبورگ اغلب مانند متروکه‌ها است. سیاستمدار CDU می‌گوید:« راه‌های ناهموار و سنگفرش‌های شکسته یا ریشه‌های بیرون زده درختان به سرعت برای عابران تبدیل به خطر شده‌اند.»

هامبورگ: تقریبا ۸۰ مامور به دنبال خرابی‌ پیاده‌روها

دولت خاطر نشان کرد که در مجموع حدود ۸۰ نفر به اصطلاح خدمه کنار جاده‌ای حد‌اقل یک‌ بار در ماه موانع و خرابی‌ پیاده‌روها را بررسی می‌کنند. آنها همچنین باید مواظب دوچرخه‌های خراب و اسکوتر‌ها در پیاده‌روها باشند که مسیر عابران را خطرناک نکرده باشند. به گفته پارلمان، این خدمه از طریق (Melde-Mich) در اینترنت و یا از طریق شماره ۱۱۵ این اطلاعات را در اختیار مسئولین راه‌سازی قرار می‌دهند.

s