Photo: Unsplash
13. می 2022

نقش و تاثیر مهاجران در انتخابات مجلس ایالتی

شماری از پناهجویان در آلمان که از حق رأی برخوردارند می‌گویند که در انتخابات پارلمان ایالتی شرکت خواهند کرد. آن‌ها می‌گویند که رأی آن‌ها در انتخابات مهم و برای آینده سرنوشت ساز خواهد بود.

قرار است روز یکشنبه ۱۵ می انتخابات پارلمان ایالتی در ایالت پر جمیعت نوردراینوستفالن با شرکت ۱۱۱۵ نامزد برای کسب ۱۹۹ کرسی پارلمانی برگزار شود. این انتخابات که هر پنج سال یکبار برگزار می‌شود، نمایندگان با به دست آوردن رای مورد نیاز از سوی شهروندان به پارلمان ایالتی راه می‌یابند و آنان در عرصه‌های مختلف چون مکتب، شهرداری، پولیس و فرهنگ قوانین را وضع می‌کنند

مهاجران می‌گویند که بدون شک مشارکت سیاسی و دادن رای آن‌ها نیز در انتخابات ایالتی آلمان نقش موثر وتعین کننده‌ای خواهد داشت.

شماری از مهاجرین و سایر ساکنان ایالت نوردراینوستفالین انتخابات پارلمان ایالتی را زیاد با اهیمت خوانده و از پارلمان ایالتی که قرار است در آینده نزدیک تشکیل شود انتظاراتی دارند.

حامد ۳۴ ساله افغانآلمانی که در شهر کلن زندگی می‌کند با آنکه برگزاری انتخابات را با اهمیت می‌خواند اما به گفته او، بسیاری از احزاب درجریان کارزارهای انتخاباتی وعده‌های زیاد می‌دهند اما به وعده‌های شان عمل نمی‌کنند.

او می‌گوید در انتخابات پیش‌رو به نامزدی رای خواهد داد که در راستای مبارزه با نژاد پرستی و بی عدالتی وتامین حقوق مهاجرین تلاش زیاد نماید. همچنین او انتظار دارد تا برگزاری این انتخابات سرنوشت خوبی را برای مردم رقم بزند. همچنان او از پارلمان ایالتی آینده انتظار دارد تا دربخش اقتصادی توجه بیشتر نموده و در راستای کاهش قیمت کالاهای تجارتی تلاش‌ بیشتری به خرج دهند.

کریستینا زایفر، شهروند آلمان که درشهر بن زندگی می‌کند نیز انتخابات پارلمان ایالتی را زیاد با اهمیت توصیف نموده می‌گوید دموکراسی زمانی درجامعه بگونه واقعی نهادینه می‌شود که همه مردم در انتخابات به‌گونه فعال شرکت کنند. او در ادامه به امل برلین گفت: «به هرحال در انتخابات شرکت می‌کنم درمورد سرنوشت و آینده خود و خانواده ام تصمیم می‌گیرم، من به شخصی رای خواهم داد که در بخش حقوق و مراقبت از کودکان، رشد و توسعه کودکستان‌ها و همچنان بلند بردن کیفیت آموزش و پرورش بیشتر تلاش نماید. همچنین او انتظار دارد تا نامزدان که در مجلس ایالتی راه می یابند در کاهش کالاهای تجارتی به ویژه هزینه انرژی و خانه توجه جدی نمایند.

با این حال اسکندر آبادی ۶۲ ساله ایرانی/آلمانی نویسنده و روزنامه نگار که بیش از۴۰سال می شود در آلمان زندگی می‌گوید که وی با درنظرداشت گذشته فعالیت های سیاسی حزب تصمیم گرفته است تا رای بدهد. او می گوید رای‌اش را به حزبی استعمال خواهد کرد که بیشتر درعرصه محیط زیست و سیستم حمل و نقل توجه بیشتر نماید. چرا که در شرایط کنونی این موضوع برای ادامه حیات همه زیاد مهم می باشد.

در ایالت نوردراینوستفالن نیز مانند سایر ایالت های آلمان نظام پارلمان ایالتی حاکم است. روند طوریست که آرای مردم در انتخابات ترکیب پارلمان ایالتی را تعیین می‌کند و آرای نمایندگان منتخب بالآخره نخست وزیر ایالت را تعیین کرده و ترکیب دولت محلی ونظام سیاسی را رقم می‌زند.

S.Qadir .Wafa

Photo: Unsplash

s