Bild von Pixabay
11. می 2022

نگرش‌های ضدیهودی در آلمان چگونه است؟

بیشتر آلمانی‌ها نسبت به مشکل یهودی‌ستیزی در کشور خود آگاهی دارند. براساس نظرسنجی موسسه پژوهشی آلنزباخ که روز سه‌شنبه در برلین ارائه شد، ۷۳ درصد از مردم یهودی‌ستیزی را مشکلی برای کل جامعه به‌شمار می‌آورند. با این حال، تعصبات ضدیهودی “از طرف بخش قابل توجهی از جامعه آلمان حمایت می شود.”

براساس پژوهشی که به سفارش کمیته یهودیان آمریکا (AJC) انجام شد، این دیدگاه که یهودیان تنها با یکدیگر ارتباط دارند، مطرح شده است. ۶۵ درصد از پاسخ‌دهندگان با این دیدگاه موافق‌اند. حدود یک‌سوم از افراد نیز معتقدند که یهودیان از موقعیت خود به عنوان قربانیان هولوکاست سوء‌استفاده می‌کنند.

به گزارش میگاتزین، حدود ۳۵ درصد از مصاحبه‌شونده‌ها دارای احساسات ضدیهودی هستند. همچنین ۲۳ درصد از آن‌ها می‌گویند که یهودیان قدرت زیادی در تجارت و امور مالی دارند. تقریباً ۲۰ درصد از آن‌ها معتقدند که یهودیان بیش‌ازحد بر رسانه‌ها و سیاست تاثیر دارند.

با توجه به نتایج این پژوهش، فلیکس کلاین، کمیسر دولت فدرال برای زندگی یهودیان در آلمان و مبارزه با یهودستیزی، خواستار مبارزه با همه اشکال یهودی ستیزی شد.

یهودی‌ستیزی در میان مسلمانان مذهبی بیشتر است

طبق آمار رسمی، سال گذشته ۳۰۲۷ جرم ضد یهودی در آلمان انجام شده است. رئیس AJC برلین در واکنش به این آمار هشدار داد که انجمن‌هایی با پیشینه اسلام‌گرا نباید در بحث‌ها و مذاکرات شریک دولت فدرال باشند.

به گفته نویسندگان، بررسی مسلمانان نشان می‌دهد که یهودستیزی در بین آن‌ها بسیار بیشتر از حد متوسط است. نگرش‌های یهودی‌ستیزانه به‌ویژه بین مسلمانانی که بسیار مذهبی هستند و به مساجد می‌روند، رایج‌تر است.

یهودستیزی ساختاری در میان حامیان AfD

مطالعه دیگری در فرانسه نشان می‌دهد که سطح آگاهی مشابهی از مشکل یهودی‌ستیزی بین مردم وجود دارد. به گزارش میگاتزین، سیمون رودان-بنزاک می‌گوید: «نگرش‌های ضدیهودی بین هواداران حزب راستگرای پوپولیستی Rassemblement National کمی کاهش یافته است.» به گفته نماینده AJC در اروپا، یهودی‌ستیزی بین هوادارن حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) ساختاری است.

موسسه پژوهشی آلنزباخ با ۱۰۲۵ نفر در آلمان به نمایندگی از AJC مصاحبه کرده است. بر اساس آمار سالانه اداره پلیس جنایی فدرال، تعداد جرایم با انگیزه سیاسی علیه جوامع مذهبی در سال ۲۰۲۱ به طور قابل توجهی افزایش یافته است. بر اساس ارقام ارائه شده در روز سه شنبه، این افزایش را می‌توان به‌ویژه به افزایش ۴۰/۴۶ درصدی جرایم علیه جوامع مذهبی نسبت داد.

Bild von Pixabay

s