Bild von Pixabay
30. آوریل 2022

مهاجرین به چه حزب‌هایی رای می‌دهند؟

تاکنون تصور می‌شد که گرایش‌های حزبی مهاجرین رابطه مستقیمی با کشوری دارد که خود یا اجدادشان از آن مهاجرت کرده‌اند. برای نمونه، کارگرانی که در گذشته از ترکیه، یوگسلاوی، پرتغال، ایتالیا، اسپانیا و یونان آمده بودند و همچنین فرزندان آن‌ها بیشتر به حزب سوسیال‌دموکرات‌ها (SPD) رای می‌دادند. از سوی دیگر، پناهندگانی با پیشینه آلمانی به حزب‌های سوسیال مسیحی (CSU) و دموکرات مسیحی (CDU) گرایش داشتند.

به گزارش Mediendienst، پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهند که این گرایش‌ها تا حد زیادی از بین رفته‌اند. در ادامه مروری داریم بر گرایش‌های حزبی مهاجرین در سال‌های گذشته:

سال ۲۰۲۱

یک گروه پژوهشی از دانشگاه‌های دویسبورگ – اسن، بامبرگ و دوسلدورف آراء افرادی با پیشینه مهاجرت را در انتخابات فدرال سال گذشته بررسی کرده‌اند. در این پژوهش با ۱۵۰۰ نفر از دویسبورگ مصاحبه انجام شد. نتایج اولیه نشان می‌دهند که رای‌دهندگان با پیشینه مهاجرت به روشی مشابه با افراد بدون پیشینه مهاجرت رای می‌دهند.

پژوهشگران چهار گروه را با هم مقایسه کرده‌اند: افرادی با پیشینه ترک، آلمانی‌های روسیه، آلمانی‌هایی با پیشینه مهاجرت متفاوت و آلمانی‌های بدون پیشینه مهاجرت. حزب SPD بیشترین رای را از رای‌دهندگان ترک (۳۹ درصد) و روسی آلمانی (۳۰ درصد) به‌دست آورد. در مقایسه با سال ۲۰۱۷، تعداد کمتری از روسی آلمانی‌ها به حزب CDU رای دادند (۲۰ درصد کمتر.)

سال ۲۰۱۹

براساس مطالعه بنیاد کنراد آدناوئر (KAS)، حزب SPD تنها ۱۵ درصد از آراء رای‌دهندگان واجد شرایط با پیشینه مهاجرت را دریافت کرده است. این درحالی‌ست که آمار رای به این حزب در سال ۲۰۱۵ حدود ۳۲ درصد بوده است.

آراء حزب‌های CDU و CSU بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ حدود ۴۰ درصد ثابت مانده است.

سال ۲۰۱۸

یک مطالعه در مقیاس بزرگتر به نمایندگی از حوزه تحقیقاتی SVR در سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد که حزب‌های CDU و CSU با ۴۳/۲ درصد برای اولین‌بار محبوب‌ترین حزب‌ها در بین افرادی بودند که سابقه مهاجرت داشتند.

بر اساس این مطالعه، حزب SPD از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ حدود ۱۵ درصد از آراء خود را از دست داد و به ۲۵ درصد رسید. سبزها و چپ هر کدام حدود ۱۰ درصد، FDP و AfD حدود ۵ درصد رای به دست آوردند.

سال ۲۰۱۷

یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه های دویسبورگ-اسن و کلن از حدود ۵۰۰ نفر ترک‌تبار و ۵۰۰ آلمانی روسی در مورد چگونگی رأی دادن آن‌ها نظرسنجی کردند. از این نظرسنجی مشخص شد که حزب SPD با ۳۵ درصد رای محبوب‌ترین حزب در بین مردم ترک‌تبار بود. از سوی دیگر، تقریبا یک سوم آلمانی‌های روسیه به حزب‌های CDU/CSU رای دادند.

مریم مردانی

Bild von pixabay

s