پادکست خبری هفته، پادکستی است ویدیویی که توسط تیم رسانه‌ای امل برلین و هامبورگ تهیه و تولید می‌شود. این پادکست به صورت هفتگی در شبکه‌های اجتماعی امل در اختیار مخاطبین قرار می‌گیرد. در این ویدیو می‌توانید مراحل تهیه این پادکست را تماشا کنید.

20. آوریل 2022

پادکست خبری هفته چگونه تهیه می‌شود؟

پادکست خبری هفته، پادکستی است ویدیویی که توسط تیم رسانه‌‍ای امل برلین و هامبورگ تهیه و تولید می‌شود. این پادکست به صورت هفتگی در شبکه‌های اجتماعی امل در اختیار مخاطبین قرار می‌گیرد. در این ویدیو می‌توانید مراحل تهیه این پادکست را تماشا کنید.