Foto: Valeska Rehm - EPD
4. آوریل 2022

جنگ در اوکراین و افزایش قیمت‌ها، اهدای موادغذایی”Tafel”در آلمان را محدود کرده است

جنگ در اوکراین، افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی تقاضا برای در یافت مواد غذایی را بیشتر کرده است. اما اکنون، در برخی جاها تمایل به اهدای مواد غذایی (Tafel) کاهش یافته است. به گفته انجمن فدرال بانک‌های مواد غذایی، بانک‌های مواد غذایی در شهرهای بزرگ بویژه اثرات جنگ در اوکراین را احساس می‌کنند. به عنوان مثال در برلین: در آنجا بانک غذا در مورد بسیاری از مشتریان جدید از اوکراین گزارش می‌دهد. با این حال، هجوم جدید تقریباً در همه جا دیده می‌شود و همچنین بر شهرهای کوچکتر مانند Kusel در راینلاند-فالتز تأثیر می گذارد: ولفرام شراینر، مدیر عامل Kuseler Tafel می گوید: “در هشت هفته گذشته، ۱۰۰ مشتری جدید به ما مراجعه کرده اند.” .شهرهای دیگر نیز از افزایش مراجعان برای دریافت مواد غذایی خبر می‌دهند.

جنگ در اوکراین و تورم

یوخن برول، رئیس انجمن فدرال بانک‌های مواد غذایی، می‌گوید: «بانک‌های مواد غذایی در حال حاضر تقاضای بیشتری نسبت به گذشته دارند. جنگ در اوکراین تنها یکی از دلایلی است که بسیاری از داوطلبان در Tafel را با محدودیت‌‌های بسیاری روبرو کرده است. حتی قبل از شروع جنگ و در نتیجه همه گیری ویروس کرونا، افراد بیشتری مجبور شدند با خسارات مالی دست و پنجه نرم کنند. به این موارد افزایش هزینه‌های انرژی و غذا اضافه شده است. برول می‌گوید: برای افرادی که پول کمی دارند، افزایش قیمت یک تهدید واقعی است.

نیازهای بیشتر، اما کمک‌های مالی کمتر

به گفته انجمن فدرال، پاسخگویی به تقاضای فزاینده دشوارتر می‌شود، همچنین به این دلیل که دفاتر در برخی شهرها کمک‌های مالی کمتر و کمتری دریافت می‌کنند. برول توضیح می‌دهد: «میزان تأثیرپذیری بانک‌های مواد غذایی متفاوت است. برای مثال، در مورد بانک غذای برلین، حجم کمک‌های غذایی از ابتدای سال حدود یک سوم کاهش یافته است». این پیشرفت توسط مدیر عامل Tafel در Bingen، راینلاند-فالتز، Ralf Blümlein نیز تایید شده است: “در حال حاضر یک مبارزه واقعی است. جمع آوری کمک‌های مالی که نیاز داریم به طور فزاینده ای دشوار می‌شود.”

بانک‌های مواد غذایی خواستار حمایت بیشتر از دولت فدرال هستند

به منظور خنثی کردن این وضعیت، انجمن فدرال بانک‌های مواد غذایی از دولت فدرال می‌خواهد که به افراد آسیب دیده از فقر کمک دقیق و سریع ارائه دهد. پرداخت یکباره برای افراد در هارتز IV و امنیت پایه سالمندی که در بسته امدادی گنجانده شده است برای جبران بار مالی بیماری همه گیر و افزایش قیمت کافی نیست. برول می‌گوید: «مزایای اجتماعی نیز باید افزایش یابد. انجمن همچنین خواستار کمک های بیشتر است. علاوه بر غذا، کمک های نقدی نیز مورد نیاز است، زیرا افزایش قیمت‌ها در هزینه برق نیز محسوس است.” با این حال، هدف باید کاهش تقاضا برای بانک‌های مواد غذایی در بلندمدت باشد. “مراقبت از مردم وظیفه دولت است. ما در تافل فقط حمایت می کنیم، ما کمک معیشتی ارائه نمی‌کنیم. نگرانی ما حمایت از افرادی است که در کوتاه ترین زمان به آن نیاز دارند.”

Photo: /epd

 

s