Bild: Kampus Production / Pexels
18. فوریه 2022

نیاز شدید آلمان به پرستار در بخش مراقب از سالمندان

سال‌هاست که نیاز هامبورگ به پرستاران بیشتر در بخش‌های مراقبت از سالمندان به شدت حس می‌شود. اما اکنون نتیجه یک گزارش که توسط شرکت بیمه درمانی «Barmer» انجام شده است و به صورت اختصاصی برای NDR و مجله خبر هامبورگ ارسال شده، نشان می‌دهد که هامبورگ با بحران بزرگی روبرو است. بر أساس این گزارش، شرکت بیمه سلامت، پس از بررسی و محاسبه دوباره «چگونگی رشد تعداد افراد نیازمند به مراقب در آلمان» به این نتیجه رسیده است که متأسفانه کلیه پیش‌بینی‌های رسمی قبلی اشتباه بوده است و آمارهای درست، بسیار بالاتر از این مقدار است.

۲۰۰۰۰ نفر دیگر در هامبورگ نیازمند مراقبت هستند!

این موضوع برای ایالت هامبورگ به این معنی است که در سال ۲۰۳۰، یعنی تنها در ۸ سال آینده حدود ۱۱۲۰۰۰ نفر نیاز به مراقبت دارند. به عبارتی دیگر نیاز به پرسنل پرستاری در بخش مراقبت از سالمندان موضوع بسیار مهمی است که باید از هم اکنون به آن فکر شود تا بتوانیم راه حلی مناسبی پیدا کنیم. همچنین گفتنی است که این محاسبه توسط متخصصان مراقبت در بخش‌های سالمندان تایید شده است.

در این میان به منظور افزایش تعداد کارکنان و پرستاران در این حوزه باید جذابیت بیشتری مانند بهبود محیط کار و سازگاری بهتر آن با خانواده به کار گرفته شود. همچنین بر أساس این گزارش، این ارقام پیش‌بینی‌هایی هستند که می‌توانند در نتیجه اصلاحات قوانین در این بخش بیشتر تغییر کنند و بالاتر روند.

نویسنده: علی حسن‌پور

Author: Ali Hassanpour

Bild: Kampus Production / Pexels

s