by Ehimetalor Akhere Unuabona on Unsplash
21. ژانویه 2022

زن افغانی که دوسال است تلاش می‌کند به همسر آلمانی‌اش بپوندند

بدون مراجعه شخصی، امکان دریافت ویزا برای زنان افغان وجود ندارد. همسر افغان یک مرد آلمانی و فرزندش باید شخصاً برای دریافت ویزای آلمان به سفارت مراجعه کنند. اما با توجه به شرایط متشنج افغانستان، اکثر سفارت‌ها در افغانستان به شکل بسته درآمده‌اند. درخواست دریافت ویزا بدون مراجعه شخصی، که این زن افغان برای پیوست به همسر آلمانی‌اش داده توسط دادگاه اداری برلین رد شده است.

این زن ۲۶ ساله افغان و فرزند دو و نیم ساله‌اش، می‌خواهد پیش همسر آلمانی‌اش نقل مکان کند. برای این امر، او در دسامبر ۲۰۱۹ در لیست انتظار سفارت آلمان در کابل ثبت نام کرد. پس از اینکه در آگوست ۲۰۲۱ ( بیش از یک سال و نیم بعد) هنوز هیچ قرار ملاقاتی به او داده نشد، برای حمایت قانونی موقت در دادگاه اداری برلین درخواست داد.

دادگاه حمایتی نکرد!

دادگاه روز پنجشنبه در برلین گفت که اتاق بیست و یکم، درخواست این زن افغان، برای حمایت قانونی موقت را رد کرد. به این دلیل که خارجیانی که خواهان ویزا برای ورود به آلمان هستند، باید همیشه شخصاً به نمایندگی دیپلماتیک مسئول آلمان مراجعه کنند.

اما او نمی‌تواند به پاکستان برود!

به دلیل به دست گرفتن قدرت توسط طالبان، او سپس دو قرار ملاقات در سفارت آلمان در اسلام آباد پاکستان، که اکنون مسئول آن است، دریافت کرد. فاصله کابل در افغانستان و اسلام آباد در پاکستان ۴۷۰ کیلومتر یا کمتر از ۸ ساعت با ماشین است. او نتوانستبه هیچ یک از قرار ملاقات خود را برساند، زیرا قادر به ترک افغانستان نبود.

این زن سپس اظهار داشت که به دلیل وضعیت خاص در افغانستان، نمی‌توان از آنها خواست که شخصاً در سفارت حاضر شوند. مدارکی که او ارائه کرده است، مانند کپی پاسپورت و کپی گواهی ازدواج او، باید کافی باشد.

با این حال، دادگاه اداری توضیح داد که هویت را نمی توان به اندازه کافی با ارائه کپی پاسپورت روشن کرد.

امل هامبورگ!

Photo by Ehimetalor Akhere Unuabona on Unsplash

s