Bild: Peter/Pixabay
13. ژانویه 2022

کاهش تعداد دریافت کنندگان حقوق بیکاری

هزاران نفر در هامبورگ در پی همه‌گیری کرونا شغل خود را از دست دادند. با این حال، آمارها نشان می‌دهند، از تعداد کسانی که به امنیت مالی اولیه وابسته هستند به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

در سال ۲۰۲۰، تعداد افراد نیازمند در هامبورگ در عرض چند ماه به حدود ۱۵۰۰۰ نفر افزایش یافت. در این میان، هیچ تفاوتی بین یک کارگر غیر ماهر، یک آرایشگر یا یک مربی موفق که درآمد خوبی هم کسب می‌کرد نبود. به طوری کلی بحران کرونا همه مردم را درگیر کرده بود. بر أساس گزارش‌ها و آمارهای رسمی، در اوج بحران تقریباً ۱۴۰۰۰۰ نفر به امنیت مالی اولیه که توسط اداره کار تامین می‌گردد، وابسته بودند. در این میان اداره کار هامبورگ سال گذشته حدود ۱٫۴ میلیارد یورو تنها جهت گذراندن زندگی روزمره، اجاره آپارتمان‌ها، هزینه گرمایشی و برق به برخی از مردم پرداخت کرده است.

کاهش تعداد دریافت کنندگان حقوق بیکاری (هارتزIV)

درک هیدن, رئیس اداره کار, میگوید, از تعداد افرادی که حقوق بیکاری (هارتز IV) دریافت میکردند به شدت کاسته شده و آمارها تقریبا دوباره به سطح قبل از بحران کرونا رسیده است. وی از این رو ابراز خوشحالی کرد و گفت: “بسیاری از افراد خوداشتغال ، دوباره وارد بازار یااارد بازم ااارد جازم اار شد بازاب یاار شن بت بت عن بازار یااار شد بازم ااار شد بیند بعد. وی این آمارهای خوشحالکننده را وابسته به سیاستهای کرونایی در هامبورگ دانست و اظهار داشت, “باید از بروز یک قرنطینه جدید جلوگیری شود.”

۱۲۰۰۰ موقعیت شغلی جدید

در دسامبر سال گذشته (۲۰۲۱) ، ۷۰۹۶۵ نفر به عنوان بیکار در هامبورگ به ثبت رسیده‌اند. ۱۱۴۰۰ نفر کمتر از دسامبر سال ۲۰۲۰ و ۴۰۰ نفر کمتر از ماه نوامبر ۲۰۲۱. در همان زمان ، برخی از شرکت‌ها همچنان به دنبال کارمندان بودند. گفته می‌شود حدود ۱۲۰۰۰ موقعیت شغلی در ماه گذشته فراهم بوده است.

نویسنده: علی حسن‌پور

Author: Ali Hassanpour

Bild: Peter / Pixabay