Photo:
1. دسامبر 2021

آنچه که دولت‌های فدرال و ایالتی در باره کرونا در حال بحث هستند

  دولت‌های فدرال و ایالتی می‌خواهند در کنفرانسی از نخست وزیران در روز پنجشنبه در مورد اقدامات جدید بحث کنند. 

واکسیناسیون اجباری

احتمال واکسیناسیون اجباری عمومی بیشتر می‌شود و پارلمان فدرال باید به آن رأی دهد. ایالت‌های فدرال به رهبری اتحادیه و سبزها از دولت فدرال خواستند تا “کار مقدماتی را برای معرفی یک الزام عمومی واکسیناسیون” آغاز کند.

قانون حفاظت از عفونت در آلمان

قانون حفاظت از عفونت می‌تواند تطبیق شود. طبق پیش‌نویس از ایالت های فدرال تحت رهبری SPD، ایالت‌های که به شدت آلوده هستند باید اقداماتی خاصی را در نظر بگیرند. به عنوان مثال، امکان تعطیلی رستوران‌ها وجود دارد.

واکسیناسیون

دولت فدرال می‌خواهد تا کریسمس تا ۳۰ میلیون واکسن (واکسیناسیون اول، دوم و تقویت کننده) را امکان‌پذیر کند. بنابراین تیم بحران فدرال باید فورا کار خود را آغاز کند، این امر توسط دولت فدرال تأیید شده است. دایره افرادی که مجاز به واکسیناسیون هستند باید گسترش یابد. در آینده، داروسازان، پرستاران و دندانپزشکان نیز ممکن است بتوانند واکسینه کنند. مارکوس سودر، نخست وزیر بایرن، گفت که دولت فدرال قول داده است که الزامات قانونی را تغییر دهد.

قانون ۲G

در سراسر کشور باید این قانون برای خرده فروشان، موسسات و رویدادها اعمال شود. فروشگاه‌های مربوط به نیازهای روزانه مستثنی هستند. این مساله باید توسط مغازه‌ها کنترل شود.

تماس‌ها

ممکن است برای کسانی که واکسینه نشده اند محدودیت‌های تماس وجود داشته باشد. این بدان معناست که: تجمعات خصوصی برای افراد واکسینه نشده محدود به خانواده خود و حداکثر دو نفر از خانواده دیگری خواهد بود. باشگاه‌ها، دیسکوها، و جاهای مشابه ممکن است در مناطقی که میزان ابتلا یا بستری شدن در بیمارستان بالا است، بسته شوند. احتمالا رویدادهای بزرگ به طور قابل توجهی محدود خواهند شد.

Photo: Christian Modla/ZB/dpa

s