افزایش مصرف کوکائین و کریستال در هامبورگ! Bild: Reno Beranger / pixabay
۵٫ آذر ۱۴۰۰

افزایش مصرف کوکائین و کریستال در هامبورگ!

مصرف مواد مخدر به‌خصوص کوکائین و متامفتامین (کریستال) اخیراً در هامبورگ افزایش چشمگیری داشته است. این آمار در نتیجه تحقیقات گسترده موسسه TU Dresden، از تجزیه و تحلیل بر روی فاضلاب شهری به دست آمده است.

بر این اساس، آمارها نشان می‌دهند که تنها در ماه‌ مارس سال ۲۰۲۰ حدود ۷٫۶۴ میلی گرم متامفتامین به ازای هر ۱۰۰۰ نفر و در روز دریافت شده است. این بدان معناست که میزان مصرف این مواد خطرناک در مقایسه با مطالعه قبلی که در سال ۲۰۱۷ انجام شده بود، بیش از دو برابر شده است. در آن زمان مقدار مصرف این مواد حدود ۳٫۵۹ میلی گرم به ازای هر ۱۰۰۰ نفر در روز تشخیص داده شده بود. در این میان مصرف کوکائین نیز با رشد ۱۷ درصدی از ۳۹۲٫۸۴ به ۴۵۹٫۱۷ میلی گرم در هر ۱۰۰۰ نفر در روز افزایش یافته است.

کاهش مصرف آمفتامین و اکستازی

بر أساس نتایج آخرین مطالعات مرکز نظارت اروپا بر روی مواد مخدر و اعتیاد به آن‌ها (EMCDDA)، اخیرا مصرف آمفتامین ها و MDMA (اکستازی) در هامبورگ کاهش یافته است. در این میان اما هیچ اطلاعاتی از میزان مصرف ماری‌جوانا در دسترس نیست.

نظارت بر فاضلاب نمی‌تواند جایگزین بررسی‌های بیشتر شود!

با این حال بررسی فاضلاب نمی‌تواند اطلاعات بیشتری همچون الگوهای مصرف مواد مخدر و یا چگونگی توزیع آن در گروه‌های جمعیتی به ما بدهد. در این نوع روش از مطالعات اما می‌تواند اطلاعات خوبی از بروز برخی بیماری‌ها و ویروس‌های جدید دریافت کرد. ایالت هامبورگ در حال برنامه ریزی برای مشارکت در یک پروژه گسترده در سطح کشوری است که توسط اتحادیه اروپا تامین مالی می‌شود. قرار است ۲۰ منطقه برای این پروژه، به عنوان مدل در یک فرآیند آزمایشی انتخاب شوند.

نویسنده: علی حسن‌پور

Autor: Ali Hassanpour

Bild: Reno Beranger / pixabay