Photo: Annette Zoepf/epd
16. ژوئن 2021

دیوان عدالت اروپا: قانون پناهندگی آلمان، قوانین اتحادیه اروپا را نقض می‌کند

دیوان عدالت اروپا ECJ، در حکمی تاکید کرده که آلمان باید خطرات پناهندگان را از نزدیک بررسی کند و می‌گوید که قانون پناهندگی آلمان قوانین اتحادیه اروپا را نقض می‌کند. دادگاه عدالت اروپا پس از آن که دوپناهنده افغان در باره رد درخواست پناهندگی شان در آلمان به این دادگاه شکایت کردند، این موضوع را بیان کرده است.

روزنامه “میگازین” می‌نویسد که طبق حکم این دادگاه، آلمان هنگام اعطای حمایت بین المللی از پناهندگان، نباید خطرات زندگی و اعضای خانواده پناهندگان را در کشورهای مبداء نادیده بگیرد. دادگاه دادگستری اروپا (ECJ) در لوکزامبورگ روز پنجشنبه گفت که اگر مقررات آلمان در مورد به رسمیت شناختن حمایت فرعی فقط بر اساس حداقل تعداد مشخص قربانیان غیرنظامی در پناهندگان باشد، این قانون اتحادیه اروپا را نقض می کند (ارزیابی کلی از سطح خشونت در کشور مبداء نیاز است و نه فقط تعداد قربانیان غیرنظامی).

براساس گفته‌های این دادگاه، اگر درخواست پناهندگی پناهنده رد شود که در نتیجه آن زندگی فرد اخراج شده با تهدید روبرو گردد، قانون آلمان و اتحادیه اروپا همچنان اخراج را ممنوع می‌کند.

 دو شاکی از ولایت ننگرهار افغانستان هستند و پس از رد درخواست پناهندگی شان، آنها به حمایت فرعی امیدوار بودند. هنگام بررسی اینکه آیا هنگام بازگشت آنها به وطن خود، تهدید فردی وجود دارد یا خیر؟ مقررات آلمان به حداقل تعداد قربانیان غیرنظامی نسبت به کل جمعیت نیاز دارد. در صورت عدم دستیابی به این مقدار، مقامات آلمانی هیچ خطر جدی فردی را برای آن‌ها تصور نمی‌کند و اخراج آن ها را تهدید می کند.

دادگاه اداری بادن-وورتمبرگ نیز مقررات آلمان را نقض قوانین اتحادیه اروپا دانسته اند.

مقررات آلمان با قوانین اتحادیه اروپا سازگار نیست

ECJ در حکم خود گفته که مقررات آلمان مطابق با قوانین اتحادیه اروپا نیست. به گفته ECJ ، به جای استفاده از حداقل تعداد قربانیان برای تعیین “تهدید جدی فردی” که یک پناهنده در کشور خود با آن روبرو است، باید ارزیابی کلی از همه شرایط انجام شود. وضعیت خطر در ننگرهار همچنان بالا است،  شدت درگیری‌های مسلحانه، درگیری‌های مداوم  ارتش و سایر گروه‌های مسلح، تجاوز طرف‌های درگیر علیه غیرنظامیان همچنان گزارش می‌شود.

متن: امل برلین

Photo: /epd