Photo: Awra Helmzada
19. می 2021

احزاب اتحادیه CSU/CDU خواستار اخراج مهاجرانی شدند که یهودستیزی دارند

 شورش‌ها و خشونت‌های ضد یهودی در تظاهرات در آلمان علیه دولت اسرائیل بحث جدیدی را در مورد اقدامات مداوم تر علیه نفرت از یهودیان آغاز کرده است. روز دوشنبه، احزاب اتحادیه خواستار اخراج مهاجرانی شدند که یهودی ستیزی دارند. از سوی دیگر، بنیامین استراسر سیاستمدار مذهبی FDP خواستار پایان دادن به بودجه جوامع مسلمان از خارج شد. دولت فدرال تاکنون در مورد این پیشنهادها محتاط بوده است.

سخنگوی وزارت امور داخله/کشور فدرال روز دوشنبه در برلین گفت: هیچ برنامه فعلی برای تشدید قانون وجود ندارد. آنها همچنین هیچ کسری در اجرای وضعیت قانونی فعلی نمی‌بینند. در آخر هفته در تظاهرات طرفدار فلسطین در برلین، فرانکفورت، فرایبورگ، مانهایم و اشتوتگارت و غیره شورش و نفرت آشکار از یهودیان وجود داشت. شعارهای ضد یهود آشکارا باعث ایجاد وحشت شده بود. وزیر داخله فدرال هورست سیهوفر (CSU) خواستار اقدام علیه آن با “تمام قوا” شد. به گفته وی ، ۶۰۰ افسر پلیس فدرال در تظاهرات آخر هفته از عملیات ایالت‌های فدرال پشتیبانی کردند.

هشدار نایب رئیس گروه پارلمانی اتحادیه به کسانی که زندگی یهودیان را در آلمان رد کند

تورستن فری نایب رئیس گروه پارلمانی اتحادیه، به “Rheinische Post” گفت: “کسی که زندگی یهودیان را در آلمان رد کند یا حق وجود اسرائیل را زیر سوال ببرد، نمی‌تواند در کشور ما جایی داشته باشد.فراخوان نفرت علیه بخشی از مردم و به خطر انداختن همزیستی مسالمت آمیز توسط آتش افروزان روشنفکر در قانون اقامت به عنوان “علاقه جدی به اخراج” طبقه بندی شده است. او افزوده است: “از ایالت‌های فدرال خواسته می‌شود تا از این گزینه برای اخراج به طور مداوم استفاده كنند.” 

سخنگوی دولت فدرال: یهودستیزی یک مسئله گسترده‌تر است

  سخنگوی دولت فدرال استفن سایبرت می‌گوید كه یهودستیزی مسئله گسترده‌تری است که باید به طور گسترده با آن مقابله کرد، به عنوان مثال با ارائه اطلاعات و برای اکثریت مردم روشن ساخت که نفرت از یهودیان قابل تحمل نخواهد بود. استراسر، سخنگوی سیاست های مذهبی FDP در بوندستاگ، خواستار تعامل شدیدتر با یهود ستیزی مسلمانان شد. وی از محکومیت شورش‌های ضد یهود توسط شورای مرکزی مسلمانان استقبال کرد. استراسر، که همچنین کمیسر یهود ستیزی است ، گفت: “اقدامات دیگری مانند پایان بودجه جوامع مسلمان از خارج و مقدمه آموزش جامع دینی اسلامی، که در آن مسئله یهودستیزی مورد بحث قرار می گیرد، باید دنبال شود.” 

 با اصلاحیه اخیر در قانون، انگیزه‌های یهودی‌ستیزی اکنون می‌تواند هنگام صدور حکم، سنگین تر شود. آندریاس گایزل برلین وزیر داخله برلین، روز دوشنبه در ایستگاه Radioeins در RBB گفت: “من تصور می‌کنم که حاکمیت قانون اکنون دندان‌های خود را نشان می‌دهد.”    فلیکس کلاین از کمیسیون ضد یهودی ستیزی دولت فدرال، در “Frankfurter Allgemeine Zeitung” اعلام کرد که یک استراتژی ملی برای مبارزه با یهودستیزی ارائه می‌دهد که تمرکز آن بر سرکوب و پیشگیری است. در شرایط متشنج در خاورمیانه در آلمان ، سازگاری محافظت از نهادهای یهودی بر این اساس مهم است. به گفته او، مجرمان مظنون یهود ستیزی باید سریعاً محاکمه شوند.

متن: امل برلین

Photo:

s