Foto: MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services
7. ژانویه 2021

قوانین جدید کرونا؛ نحوه ادامه آموزش در مدارس هامبورگ

پس از جلسه ویژه روز چهارشنبه مجلس ایالتی هامبورگ، تیس رابه (Ties Rabe) وزیر آموزش این ایالت نیز آیین نامه ادامه تدریس در مدارس هامبورگ را مشخص کرد.

بر اساس این آیین نامه، شرط حضور اجباری در مدارس تا ۳۱ جنوری/ ژانویه برداشته می‌شود. این بدان معنی است که از این پس دانش آموزان می‌توانند بدون حضور اجباری در مدرسه، از راه دور و در خانه‌های خود به آموزش ادامه دهند. اما والدینی که فرزندانشان نمی‌توانند در خانه درس بخوانند یا نمی‌توانند از فرزندان خود مراقبت کنند، این گزینه را دارند که فرزندان خود را به مدرسه بفرستند، تا در آن‌جا تحت راهنمایی‌های آموزشی و به طور مناسب مراقبت شوند.

رابه به وب‌سایت خبری NDR گفت: “آموزش از راه دور یک مدل است.” اما درخواست مراقبت هیچ‌کس از سوی مدارس رد نخواهد شد.

امتحانات نهایی مدارس باید تنظیم شود

در بحث در مورد «Abitur» و سایر امتحانات نهایی اختلاف نظر وجود دارد. به عنوان مثال، رابه در بدل آسان‌تر شدن نحوه امتحانات، انتخاب بیشتری در زمینه پرسش‌ها یا انجام کارهای مدرسه‌ای بیشتر را پیشنهاد می‌کند. به‌گفته او، همچنین می‌توان زمان بیشتری را برای امتحانات در نظر گرفت.

تاریخ تعطیلات تاکنون به حالت خود باقی مانده است

با این حال، برخلاف بایرن، رابه نمی‌خواهد تاریخ تعطیلات زمستانی را تغییر دهد. به گفته وزیر آموزش، تصمیم گیری در مورد لغو تعطیلات اسکی هامبورگ هنوز خیلی زود است.

Foto: MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

s