Photo: epd-bild/Nancy Heusel
28. سپتامبر 2020

۳۵۰ مظنون با گرایش راست افراطی در میان نیروهای امنیتی

اداره فدرال حمایت از قانون اساسی بیش از ۳۵۰ مورد مشکوک  افراط گرایان راستگرا را در مقامات امنیتی آلمان گزارش می‌دهد. طبق گزارش “Welt am Sonntag” این تعداد از ابتدای ژانویه ۲۰۱۷ تا پایان مارس ۲۰۲۰ ثبت شده اند. این گزارش که بیش از ۱۰۰ صفحه است و به صورت محرمانه طبقه بندی شده است، در ماه اکتبر ارائه ‌می‌شود.

بیشتر موارد مشکوک افراط گرایان راست‌گرا در میان ایالت‌های فدرال از هسن گزارش شده است. وزارت کشور فدرال گفته است که در آنجا، تحقیقات ویژه به مدت دو سال و بطور فشرده انجام شده است، در سه سال گذشته ۵۹ اقدام رسمی و قانونی برعلیه این افراد انجام شده است. دادرسی از ۵۰ نفر از آنها آغاز و کار ۲۹ نفر به حالت تعلیق درآمده است و در یازده مورد رای به اخراج یا عدم انتصاب به عنوان کارمند دولت صادر شده است.

به گفته این روزنامه، پلیس در بایرن ۳۰ دادرسی را آغاز كرده كه بیشتر آنها هنوز ادامه دارد. در بادن-وورتمبرگ ۱۵ مورد مشکوک، در نیدرزاکسن  ۲۶ دادرسی انتظامی و کیفری و در نوردراین-وستفالن ۴۳ مورد وجود داشته است. با این حال، پرونده های جدید دیگری نیز در NRW ظاهر شده است و اکنون ۱۰۰ پرونده وجود دارد.

پرونده جدید در زاکسن

 روز جمعه هفته گذشته معلوم شد که یک افسر پلیس در رابطه با گفتگوهای افراط گرای راست گرایانه و نژادپرستانه از کار به حالت تعلیق درآمده است. پلیس در لایپزیگ گفت که این افسر مشکوک به اظهار نظرهای افراط گرایانه و نژادپرستانه به عنوان یک شرکت‌کننده در مکاتبات چت است. در این گزارش آمده است که افسر پلیس مظنون به دلیل اظهارات خود مجبور است با عواقب کیفری و همچنین خدماتی و انتظامی روبرو شود. 

تورستن شولتزه رئیس پلیس زاکسن گفت: “اقدامات یک فرد تأثیر مستقیمی بر شهرت همه همکاران پلیس دارد. وظیفه پلیس محافظت از نظم جامعه دموکراتیک  و آزاد است. رئیس پلیس تأکید کرد:”ایده‌های افراط گرایان راست در پلیس ما جایی ندارند، بنابراین وجود آن در صفوف ما تحمل نخواهد شد.”

فعالیت‌های NSU ۲.۰ در این گزارش گنجانیده نشده است

بر اساس این گزارش، سرویس اطلاعاتی فدرال، اداره پلیس جنایی فدرال، پلیس فدرال، پلیس ایالتی و دفتر حفاظت از قانون اساسی با مجموعاً حدود ۳۰۰۰۰۰ کارمند را مورد بازجویی قرار داده اند.

براساس این اطلاعات ، حوادث اخیر از جمله تهدید نامه‌های الکترونیکی تحت نام “NSU ۲.۰”، گروه‌های چت دست راستی از افسران پلیس در مکلنبورگ-فورپومرن غربی و  مولهایم در نوردراین-وستفالن در این گزارش گنجانده نشده است.

Photo: epd-bild/Nancy Heusel

s