Phoito: epd-bild/Christian Ditsch
2. سپتامبر 2020

یک سوم پناهندگانی که به آلمان آمده‌اند کار پیدا کرده‌اند

تقریباً یک سوم پناهجویانی که به آلمان آمده اند اکنون کار پیدا کرده‌اند. طبق ارزیابی موسسه der Deutschen Wirtschaft (IW) که روز سه شنبه منتشر شد، میزان اشتغال افراد از هشت کشور مهم مبدا پناهندگی در ماه مه سال ۲۰۲۰ حدود ۲۹ درصد بود. در آوریل ۲۰۱۶ این میزان ۱۰.۶ درصد بود. هشت کشور مهم پناهندگی شامل افغانستان، اریتره، عراق، ایران، نیجریه، پاکستان، سومالی و سوریه است.
این موسسه گفته است که با وجود بیماری کرونا، یک/سوم پناهندگان در حال حاضر کار می کند.” از آنجا که بسیاری از پناهندگان در بخش‌های مانند صنعت مهمان نوازی شغل پیدا کرده اند، شیوع کرونا به این بخش به سختی ضربه زده است. طبق آمار این موسسه، ۱۲.۶ درصد پناهجویان در این بخش کار می کنند. در بخش تجارت (۱۴.۱ درصد) و در بخش تولید (۱۲.۲ درصد) پناهندگان مشغول به کار هستند.

شکاف جمعیتی


ویدو گیس-تون نویسنده این تحقیق گفته است که: “با این وجود، پس از بحران کرونا ما احتمالاً سریعاً به روند مثبت راه خواهیم یافت. به دلیل تغییرات جمعیتی، تعداد زیادی از کارمندان در سال‌های آینده بازنشسته می‌شوند و شکافی در بازار کار ایجاد می‌کند.”
نویسنده مطالعه توصیه می‌کند که  برای رشد بیشتر اشتغال، ادغام پناهندگان باید بیشتر ارتقا یابد و مسیرهای دسترسی بیشتر در زمینه مهاجرت تحصیلی و شغلی باز شود. بعلاوه، از برخی از بیروکراسی‌های دست و پاگیر باید اجتناب شود. ارزیابی براساس داده‌های اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان انجام شده است. 
متن: امل برلین
Phoito: epd-bild/Christian Ditsch
s