by Daniel Schludi on Unsplash
19/08/2020

بحران کرونا وضعیت پناهجویان را دشوارتر کرده است

محدودیت‌هایی که به دلیل شیوع ویروس کرونا به وجود آمده، وضعیت پناهجویان را در آلمان با بحران‌هایی بیش از پیشی مواجه کرده است. قرنطینه‌هایی که در دوران بحران کرونا شکل گرفت، وضعیت بسیاری از پناهجویان را به وخامت کشانده است. آنها برای دسترسی به مقامات دچار دشواری هستند. از سوی دیگر روشن شدن وضعیت اقامت بسیار پیچیده و دشوار شده است.

Claus Pfuff، مدیر سازمان “خدمات پناهندگی یسوعی” Jesuiten-Flüchtlingsdienstes از پیچیده شدن بیش از پیش وضعیت پناهندگان سخن گفت.

امکان حل مشکلات پناهجویان نیست

Claus Pfuff گفت:«به دلیل بحران کرونا، بسیاری از درخواست‌ها تنها می‌توانند به صورت آنلاین انجام شوند. این برای پناهجویانی که دسترسی به سیستم و تکنولوژی ندارند، تقریباً غیرممکن است.» “مدیر سازمان خدمات پناهندگی یسوعی” همچنین گفت:«با توجه به دورکاری و خانه‌نشین شدن بسیاری از کارمندان در سازمان‌های وابسته به مهاجرت، امکان حل مشکلات و پرسیدن سوالات از طریق تماس تلفنی، مقدور نیست.»

پیچیدگی رویه اداری

وی همچنین مشکلات پناهندگان را پیچیده‌تر شدن رویه امورات اداری عنوان کرد. «وضعیتی که مردم به معنی واقعی کلمه، از یک اتاق به اتاق بعدی، و از یک سازمان به سازمان بعدی فرستاده می‌شوند. زیرا مقامی حاضر نیست مسئولیت امر را به عهده خود بگیرد.»

زبان قوانین مهاجرت، سردرگم کننده است

«علاوه بر این در اکثر موارد، تصمیمات مراجع، به گونه‌ای به افراد آسیب دیده ابلاغ می‌شود که حتی نمی‌توانند آن را درک کنند.» Claus Pfuff در این‌باره ادامه داد: «هرکسی که تاکنون اخطاریه‌ای درباره مهاجرت یا قانون پناهندگی خوانده است، می‌داند که این زبان چقدر سردرگم کننده و غیرقابل درک است، حتی برای کسانی که آلمانی، زبان مادری‌ آنها است.»

نداشتن دانش انگلیسی مقامات

این جمله واقعاً در این زمینه صدق می‌کند، که قوانین مربوط به مهاجرت ارتباط چندانی باعقل سلیم ندارد. بنابراین پیچیدگی‌های زبانی و عدم مهارت کارمندان سازمان‌های مربوطه در استفاده از زبان انگلیسی، پناهجویان را در موقعیت آسیب پذیرتری قرار می‌دهد. پناهجویان اغلب هنگام مواجهه با این موانع، احساس “ناامید، ترسیده ویا متضرر” بودن می‌کنند.

قوانین مرتباً تغییر می‌کند

او از این واقعیت انتقاد کرد که مقررات مربوط به مهاجرت و قوانین پناهندگی، اغلب برای مهاجران غیرقابل درک است. چرا که این قوانین توسط افرادی گذاشته شده است که زندگی آنها را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد. «از سوی دیگر این قوانین دائماً در حال تغییر است. این در حالی است که قوانین موجود، ابتدا باید از نظر میزان عملی بودن آن، از قبل فکر شده و بررسی شود. بسیاری از کارمندان در اداره‌ها و دادگاه‌ها، اراده خوبی برای بهبود وضعیت دارند، ولی تغییر مداوم قوانین کار را برای آنها هم دشوار کرده است.»

*برای آشنایی بیشتر با  “سازمان خدمات پناهندگی یسوعی”، می‌توانید از این لینک استفاده کنید.

امل برلین

Photo by Daniel Schludi on Unsplash