Photo:Christian Ditsch-EPD
20. جولای 2020

قبل از اخراج پناهجو باید حرف‌های او را بشنوید

براساس گزارش خبرگزاری MIGAZIN  قبل از اینکه پناهجویان به کشورهای دیگری در اتحادیه اروپا اخراج شوند باید حرف‌های آنان شخصاً شنیده شود. دیوان عدالت اروپا این قانون را پس به وجود آمدن چالشی در پرونده پناهجوی اریترایی صادر کرد.

حق دادرسی شخصی قبل از اخراج پناهجو

پناهجویان حق دارند قبل از اخراج به کشورهای دیگری از اتحادیه اروپا، مصاحبه شخصی انجام دهند. دیوان عدالت اروپا European Court of Justice روز پنج شنبه در لوکزامبورگ، در مورد پرونده مردی که توسط دفتر فدرال مهاجرت و پناهندگان (بمف) Bamf رد شده بود، خواستار تصمیم‌گیری مجدد شد. براین اساس، دستگاه قضایی آلمان باید پرونده این فرد را دوباره مورد بررسی قرار دهد.

پرونده پناهجویی این فرد توسط دفتر فدرال رد شده بود

این مرد که اهل اریتره است، در سال ۲۰۱۱ وارد خاک آلمان شده و درخواست پناهندگی داده بود. بر اساس اطلاعات دیوان عدالت اروپا ECJ، بعداً مشخص شد که این شخص پیش از این در ایتالیا درخواست پناهندگی کرده بود. بدین ترتیب “بمف” Bamf می‌خواست این فرد را در سال ۲۰۱۳ به ایتالیا برگرداند. اما از آنجایی که او به صورت قانونی از خود دفاع کرده بود، پرونده او در نهایت به دادگاه ختم می‌شود.

حال CJEU باید روشن کند که آیا رد چنین درخواستی در چنین شرایطی مشروعیت دارد یا خیر. این در شرایطی است که “بمف” Bamf هرگز تاکنون شخصاً حرف‌های این مرد را نشنیده است.

به این ترتیب دیوان عدالت اروپا، مقرر کرد از این پس، افراد تنها در صورتی می‌توانند اخراج شوند، که حرف‌های آنان در آخرین مرحله به صورت شخصی مورد شنیدن دادگاه قرار گرفته باشد.

در این جلسه “شنیده شدن شخصی” دادرسی باید به نتیجه مشخصی برسد که بتواند اظهارنظر کند آیا کشور دیگری از اتحادیه اروپا واقعاً از این فرد حمایت کرده است یا خیر. مهم‌تر از همه، این امکان را برای فرد فراهم می‌کند تا پرونده او با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار بگیرد. بررسی‌ها باید نشان‌دهنده آن باشد؛ چنانچه در پرونده او مواردی نظیر “در معرض خطر جدی رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گرفتن” وجود داشته باشد، در واقع این امر، به معنی به خطر افتادن منشور حقوق اساسی  اتحادیه اروپا به شمار می‌رود.

CJEU در همین رابطه معیارهایی برای این مصاحبه شخصی تعیین کرده است. مطابق این امر، پناهجو حق دارد مترجمی مطابق با جنسیت خود داشته باشد. همچنین مقام‌های رسمی که در جلسات حضور پیدا می‌کنند مجاز به پوشیدن لباس‌های نظامی یا پوشش پلیس نیستند.

Photo:Christian Ditsch-EPD