کاهش محدودیت ها: هامبورگ اجازه برگزاری مراسم تا ۱۰۰۰ نفر را آزاد کرد Photo: Jalal Hussaini
۱۰٫ تیر ۱۳۹۹

کاهش محدودیت ها: هامبورگ اجازه برگزاری مراسم تا ۱۰۰۰ نفر را آزاد کرد

دولت ایالتی هامبورگ در کنفرانس روز سه شنبه ۳۰ جون تصمیمات جدید برای کاهش محدودیت ها را اعلام کرد. این تصمیمات قرار است که از اول ماه جولای به اجرا گذاشته شوند. یکی از موارد مورد بحث دورهمی های کوچک بود. نظر به تصمیمات جدید از روز چهارشنبه اجازه دیدار تا مرز ۱۰ نفر وجود دارد حتی اگر این تعداد متعلق به بیشتر از دو خانواده باشند. نظر به تصمیمات قبلی اجازه دیدار تا مرز ۱۰ نفر فقط برای افراد دو خانواده وجود داشت.

اجازه مراسم با جمعیت ۱۰۰۰ نفر

یکی دیگر از تصمیمات جدید دولت درباره مراسم پر جمعیت در فضای باز بود. نظر به تصمیمات جدید اکنون تا مرز ۱۰۰۰ نفر با رعایت قوانین خاص میتوانند در مراسم و یا برنامه های هنری شرکت کنند. یکی از قوانین بهداشتی برای جلوگیری از شیوع دوباره ویروس کرونا نشستن تمام مهمانان روی چوکی ها / صندلی ها با فاصله مناسب است. برنامه های پرجمعیت بیشتر از ۱۰۰۰ نفر هنوز تا ۳۱ اکتوبر ممنوع میباشند.

مراسم در فضای بسته تا ۶۵۰ نفر

از تصمیمات دیگر دولت که در روز سه شنبه اعلام شد، اجازه برگزاری مراسم یا برنامه های فرهنگی داخلی بود. نظر به این تصمیمات از روز چهارشنبه تا مرز ۶۵۰ نفر میتوانند در برنامه های فرهنگی اشتراک کنند. اما یکی از شرطهای برگزاری این مجالس چوکی های مشخص و فاصله دار میباشد و تمام مهمانان باید نشسته باشند.

قوانین شدیدتر برای مراسم بدون چوکی/ صندلی

در مراسمی که در آنها چوکی وجود ندارد و یا فاصله مناسب بین آنها رعایت نشده باشد، فقط ۲۰۰ نفر در مجالس بیرونی و ۱۰۰ نفر در فضاهای بسته اجازه اشتراک دارند. این در صورتی است که اجازه نوشیدن مشروبات الکلی در این مکان ها ممنوع میباشد.

قوانین برای مکان هایی که در آنها نوشیدنی های الکلی وجود دارد، شدیدتر میشوند. این مکانها اجازه پذیرایی از ۱۰۰ نفر در فضای باز و ۵۰ نفر در فضای بسته را دارند. همچنین فقط ۲۵ نفر اجازه شرکت در محافل خصوصی را دارند.