Photo: Roland Magunia / HA
8. ژوئن 2020

ائتلاف سبز ها و سرخ ها: انتخاب دوباره چنچر به عنوان رئیس دولت هامبورگ

حزب سبزها و حزب سوسیال دموکرات بعد از ائتلاف، پیتر چنچر را دوباره به عنوان رئیس دولت هامبورگ انتخاب کردند. این دو حزب از سال ۲۰۱۵ در کنار هم دولت هامبورگ را اداره میکنند.

توافق سبزها برای ائتلاف با سوسیال دموکرات ها
حزب سبزها در یک نشست کوچک برای ائتلاف با حزب سوسیال دموکرات رای گیری کردند. در نتیجه این رای گیری ۳۰ از ۳۵ نفر (۸۶ درصد) به این ائتلاف رای مثبت دادند. همچنین ۳ نفر رای منفی و دو نفر رای ممتنع دادند. یک نفر نیز رای نداد.
در حزب SPD رای گیری برای ائتلاف با سبزها نیز صورت گرفت که نتیجه آن واضح تر بود. از ۳۱۲ نماینده که رای دادند، ۲۸۸ نفر (۹۲ درصد) موافق این ائتلاف بودند. این رای گیری به صورت آنلاین برگزار شد. ۱۸ نفر نیز رای مخالف و ۶ نفر رای ممتنع دادند.

انتقاد از انتخاب پست وزیرها
از میان ۸ چوکی/ صندلی وزارت، پیتر چنچر فقط دو سمت را برای زنان در نظر گرفته است و این تصمیم او باعث خشم بسیاری در حزب خودش و همچنین دیگران شده است. با این وجود بازهم ۲۳۸ نماینده از ۳۱۲ نفر به لیست انتخابی او رای مثبت دادند. ۶۰ نماینده مخالف بودند و ۱۴ نفر نیز رای ممتنع دادند. این لیست با ۷۶ ٪ تصویب شد. چهار نفر از پست های وزارت به حزب سبزها رسیده است که یک چوکی بیشتر از دوره گذشته است.
پیتر چنچر درباره این ائتلاف چنین گفت:« هامبورگ هنوز با چالش های اساسی در بحران کرونا روبرو است و ما میخواهیم که با اطمینان و موفقیت با آنها مقابله کنیم.‌»

سبزها تقریباً حق رأی شان را به دو برابر رساندند
در انتخابات ۲۳ فبروری، سبزها توانستند حق رأی شان را تقریباً به دو برابر (۲۴.۲٪)‌ نسبت به سال ۲۰۱۵ (۱۲.۳٪) برسانند. اکنون آنها دارای ۳۳ چوکی در پارلمان هستند. این در صورتی است که آنها قبلاً فقط دارای ۱۵ چوکی بودند. حزب سوسیال دموکرات نیز با ۳۹.۲٪  حضور دارد ولی این رقم نسبت به (۴۵.۶٪) در سال ۲۰۱۵ کمتر شده است. تعداد چوکی های SPD نیز از ۵۸ به ۵۴ عدد کاهش پیدا کرده است. با این وجود هر دو گروه در کنار هم دو-سوم از ۱۲۳ چوکی پارلمان هامبورگ را تشکیل داده اند.