این یک وضعیت استثنایی است ، کورونا زندگی ما را تحت فشار قرار می دهد: مشکلات خانوادگی ، انزوا اجتماعی ، ترس از ویروس و نگرانی از پول. مسعود سردابی روانشناس درIPSO – Empathy International است. وی در این ویدئو به ما می گوید چقدر مهم است که درباره نگرانی های خود صحبت کنیم. با شخصی که به ما گوش می دهد ، ما را می فهمد و درباره ما قضاوت نمی کند.

۲۲٫ فروردین ۱۳۹۹

زیر فشارهای این روزهای کرونایی چطور کنیم؟ / گفت‌وگوی ویدئویی با یک روان‌شناس

این یک وضعیت استثنایی است ، کورونا زندگی ما را تحت فشار قرار می دهد: مشکلات خانوادگی ، انزوا اجتماعی ، ترس از ویروس و نگرانی از پول. مسعود سردابی روانشناس درIPSO – Empathy International است. وی در این ویدئو به ما می گوید چقدر مهم است که درباره نگرانی های خود صحبت کنیم. با… Read more »