epd - Frank Molter
21. فوریه 2020

کشتی نجات پناهجویان غسل تعمید داده شد

کشتی نجات کلیسای پروتستان که Sea-Watch 4 نام گرفته است، روز پنج شنبه در شهر کیل غسل تعمید داده شد. این کشتی قرار است برای نجات پناهجویان به آب های مدیترانه فرستاده شود و آن ها را از غرق شدن در سواحل لیبی نجات دهد. این کشتی قبلا با نام “پوزئیدون” (خدای آب‌ها و دریاها در یونان باستان) خوانده می شد ولی در آینده توسط سازمان امداد و نجات Sea-Watch اداره خواهد شد. مادر تعمیدی این کشتی، امیناتا توره (حزب سبز)، گفت «این یک نشانه ی آشکار است که می توان به مردمی که در خطرند، کمک کرد.»

هزینه ی خرید و آماده سازی این کشتی توسط اتحاد “United4Rescue” پرداخت شده است. این کشتی درابتدا به قیمت ۱/۵ میلیون خریداری شد. آماده سازی و انتقال آن به دریای مدیترانه ۵۰۰۰۰۰ یورو هزینه دارد. مدیرعامل شرکت Sea-Watch می گوید «این کشتی در حالت عادی می تواند ۳۰۰ پناهجو را در خود جای دهد. ولی در شرایط اضطراری این رقم به ۹۰۰ نفر نیز خواهد رسید.» تختخواب و کمک های پزشکی در این کشتی فراهم خواهد بود.