Foto: Michael Arning / Hamburger Abendblatt
13. ژانویه 2020

کاهش تعداد سلفی‌ها در هامبورگ

بنا بر آمار اداره حفاظت از قانون اساسی در هامبورگ (نهاد امنیت داخلی در آلمان)، تعداد سَلَفی‌ها در این شهر از سال گذشته رو به کاهش گذاشته است.

در حال حاضر ۷۳۰ سفلی در هامبورگ زندگی می‌کنند. به گفته تورستن فس (Torsten Voß)، رئیس اداره حفاظت از قانون اساسی در هامبورگ، بیش از نیمی از این تعداد جهادی و قادر به اعمال خشونت هستند و این عدد برای شهر هامبورگ خیلی زیاد است. به گفته دلایل زیادی برای کاهش تعداد آن‌ها وجود دارد، از جمله این که گروه شبه‌نظامی موسوم به دولت اسلامی، داعش قدرت خود را از دست داده. به اعتقاد رئیس اداره حفاظت از قانون اساسی در هامبورگممنوع شدن غرفه‌های پخش رایگاه قرآن هم یکی دیگر از دلایل کاهش تعداد سلفیون در هامبورگ است. همچنین خیلی از این سلفی‌ها در دادگاه‌ها محکوم شدند. به  گفته او، مقامات امنیتی در سال‌های اخیر اقدامات موفقیت‌آمیزی در کنترل سلفی‌گری داشته‌اند.

افزایش تعداد سلفی‌ها در سال‌های گذشته

با این که در یک سال گذشته تعداد سلفی‌ها به شدت کاهش یافته، اما در سال‌های قبل از آن این تعداد مدام زیاد شده است. در سال ۲۰۱۴ این تعداد در کل هامبورگ فقط ۴۰۰ نفر بود. اما در سال ۲۰۱۷ دو برابر شد و به ۸۰۰ نفر رسید.

رئیس نهاد امنیت داخلی هامبورگ معتقد است دلیل این افزایش آمار این بود که سلفی‌های زیادی که پیش از آن به صورت مخفیانه فعالیت می‌کردند، کشف و تعدادی از آن‌ها دستگیر شدند.

راست‌گرایی افراطی: بزرگ‌ترین خطر

اسلام‌گرایی افراطی، چپ‌های افراطی و راست‌های افراطی سه گروه اصلی‌ای بودند که در سال‌های اخیر مقامات امنیتی هامبورگ را مشغول به خود کردند. به گفته رئیس اداره حفاظت از قانون اساسی در هامبورگ، در میان آن‌ها راست‌گرایی افراطی مهم‌ترین خطر است.