ده‌ها هزار نفر در خیابان‌های هامبورگ برای محیط زیست – گزارش تصویری Foto: Mutaz Enjila
۱۱٫ آذر ۱۳۹۸

ده‌ها هزار نفر در خیابان‌های هامبورگ برای محیط زیست – گزارش تصویری

روز جمعه، ۲۹ نوامبر در چهارمین اعتصاب عمومی مدارس برای حفاظت از اقلیم، ده‌ها هزار نفر به خیابان‌ها آمدند. پلیس می‌گوید تعداد تظاهرات‌کنندگان سی هزار نفر بود. اما برگزارکنندگان می‌گویند ۶۰ هزار نفر در خیابان‌های هامبورگ بودند.

عکس‌های امل‌ هامبورگ از این تظاهرات را ببینید:

IMG_7372_1600x1066
IMG_7391_1600x1066
IMG_7420_1600x1066
IMG_7418_1600x1066
IMG_7425_1600x1066
IMG_7505_1600x1066
IMG_7536_1600x1066
IMG_7616_1600x1066
IMG_7619_1600x1122
IMG_7595_1600x1066
IMG_7449_1600x1066
IMG_7586_1600x1066
IMG_7576_1600x1066
IMG_7573_1600x1066
IMG_7544_1600x1066
IMG_7539_1600x1066
IMG_7622_1600x1066
IMG_7629_1600x1066
IMG_7630_1600x1200
IMG_7650_1600x1066
IMG_7676_1600x1066
IMG_7685_1600x1066
previous arrow
next arrow
Fotos: Mutaz Enjila