از ماه جنوری تا سپتامبر امسال حدود ۱۷۰۰۰ پناهجو از آلمان اخراج شده اند Photo: Friedrich Stark/epd
۳٫ آبان ۱۳۹۸

از ماه جنوری تا سپتامبر امسال حدود ۱۷۰۰۰ پناهجو از آلمان اخراج شده اند

در ۹ ماه اول امسال، ۱۶۸۰۸ پناهجو از آلمان اخراج شدند.  ایتالیا با ۱،۸۹۴نفر در صدر کشورهای است که بیشترین پناهجو به آن‌جا اخراج شده است. این معلومات بنابر درخواست حزب چپ‌ها از دولت فدرال منتشر شده است. روزنامه  MiGAZIN  می‌نویسد که اخراج پناهجویان از آلمان در سال جاری کمتر از سال گذشته است. در سال ۲۰۱۸، ۲۳.۶۱۷ نفر از آلمان اخراج شده بودند.

 دستورالعمل‌های دوبلین در اتحادیه اروپا بخش بزرگی از این اخراج‌ها را تشکیل می دهد. به جز ایتالیا ،(۱،۱۷۸) نفر به آلبانی، (۹۰۶) نفر به فرانسه، (۶۳۹) نفر به پولند/لهستان و (۵۵۱) نفر به اسپانیا اخراج شده اند.

حدود ۵۶ درصد از مهاجران توسط خطوط هوایی برنامه ریزی شده، ۳۲ درصد با پروازهای چارتر و مابقی از طریق زمین یا دریا از کشور خارج شدند. برای “اسکورت امنیتی” دولت فدرال از جنوری تا سپتامبر حدود شش میلیون یورو پرداخت کرده است.

حزب چپ‌ها مخالف اخراج است

Ulla Jelpke نماینده حزب چپ‌ها در پارلمان فدرال می‌گوید که چپ‌ها همیشه با اخراج پناهجویان مخالف است. او می‌گوید که دولت فدرال درنهایت باید به جای اخراج پناهجویان با ابزارهای سرکوبگرانه، حق اقامت مؤثر برای پناهجویان رد شده را فراهم کند. به گفته او بودجه “اسکورتهای امنیتی” می تواند به طور بهتر و موثرتری مورد استفاده قرار گیرد. Ulla Jelpke می‌افزاید که  بودجه اسکورت‌های امنیتی را می‌توان در کورس‌های ادغام مصرف نمود.

متن: امل برلین

Photo: epd-bild / Friedrich Stark