Mutaz Enjila
11. اکتبر 2019

با آمدن فصل پاییز، چی سرنوشتی در انتظار برگ‌های درختان است؟

تا چند هفته آینده، روند گسترده تمیز کاری در پاییز از سوی اداره تنظیف شهر هامبورگ آغاز می‌شود. بیش از ۴۰۰ تن از کارمندان این اداره برگ های افتاده روی جاده‌ها و پیاده‌رو‌ها را بصورت دستی یا با استفاده از ماشین آلات جمع‌آوری می‌کنند. این روند همه ساله از میانه‌های ماه اکتبر آغاز شده و تا دسامبر ادامه می‌یابد.

در مجموع چی‌تعداد برگ و شاخ در سطح شهر می‌ریزند؟

تقریباً ۲۲۵ هزار درخت خیابانی در هامبورگ سالانه تا ۱۵ هزار تن برگ تولید می‌کنند. این مقدار برگ حدود ۳۰۰ هزار سطل زباله استاندارد (۱۲۰ لیتر) را پر می کند، که می تواند یک طرفه مسیر هامبورگ به هانوفر را در بر بگیرد. بودجه که با آن سالانه حدود ۷۷۵۰ کیلومتر جاده و پیاده‌رو، تمیز می‌شود، شامل جمع‌آوری و حذف شاخ و برگ‌های درختان در پاییز نیز می‌شود.

با این حال ساکنان هامبورگ باید هزینه تمیز کردن و حذف برگ‌ها از راه‌رو‌های ساختمان‌های خود را، شخصاً پرداخت کنند.

چه اتفاقی می‌افتد اگر برگ‌ها به صورت اشتباه جمع‌آوری شوند؟

ساكنانی كه برگ‌های درختان خود را در كنار جاده پرتاب مي كنند، مشمول جريمه بين ۳۰ تا ۶۰ يورو می‌شوند. در صورت عدم پرداخت هزینه، شاخه های پر شده در کیسه های آبی، سیاه و یا زرد در جریان مراحل پاک‌سازی شهر جمع‌آوری نمی‌شود. بر علاوه ذخیره این کیسه‌ها در دو طرف جاده تخلف محسوب شده و اشخاص متخلف، با اخطار و جریمه مجازات می‌شوند. غفلت و ریختن نادرست برگ‌ها در گودال‌ها و راه‌روها، مسیر حرکت آب باران را مسدود کرده و سبب جاری شدن سیل خواهد شد.

عملیات پاکسازی شهر از وجود برگ‌ و شاخ‌ها از دوشنبه آینده آغاز خواهد شد و پنج تاریخ مشخص برای جمع آوری برگ‌ها از مناطق مختلف در نظر گرفته شده است که در این لینک www.stadtreinigung.hamburg می‌توان مشاهده کرد.

Foto: Mutaz Enjila