تظاهرات ۳۰ سال پیش لایپزیگ، سرآغاز فروپاشی حکومت آلمان شرق و دگرگون شدن چهره آلمان و اروپا Foto: EPD
۱۷٫ مهر ۱۳۹۸

تظاهرات ۳۰ سال پیش لایپزیگ، سرآغاز فروپاشی حکومت آلمان شرق و دگرگون شدن چهره آلمان و اروپا

رویداد سرنوشت ساز انقلاب مسالمت آمیز، تظاهرات بزرگ دوشنبه ۹ اکتبر ۱۹۸۹ در لایپزیگ بود. ۷۰ هزار مظاهرکننده بر ترس خود غلبه کردند و با ندای “ما مردم هستیم” با نیروهای امنیتی مسلح مخالفت کردند. انقلاب مسالمت آمیز غیرقابل توقف بود. بنابراین، مظاهره‌کنندگان در لایپزیگ نقش بسزایی در سرنگونی رژیم DDR داشتند. در بسیاری از مکان‌های بزرگ و کوچک، شهروندان آلمان شرقی علیه رژیم تظاهرات کردند. اما لایپزیگ، مانند هر مکان دیگری، در حافظه ملی برای انقلاب صلح آمیز مثال زدنی است. ۹ اکتبر ۱۹۸۹ روز تصمیم برای پیشرفت بیشتر جنبش دمکراسی شد.

کلیسای نیکولای در لایپزیگ مرکز حرکت‌های مردمی بود. در سال ۱۹۸۲، مردم برای صلح و حقوق بشر دعا می‌کردند، اما از خزان/پاییز سال ۱۹۸۸، هر روز تعداد بیشتری از مردم در این کلیسا جمع می شدند و تقاضاها و دعاهای شان نیز رنگ دیگری به خود گرفت. آنها خواستار آزادی‌های مدنی، رسانه‌های آزاد و غیر وابسته و زندگی باهمی و صلح‌آمیز بودند با توجه به قدرت شجاعانه و بدون خشونت از تظاهرات روز دوشنبه ، نهم اکتبر ۱۹۸۹ به یکی از مهمترین روزهای تاریخ معاصر آلمان یاد می‌شود. بنابرین این روز تنها به لایپزیگ مربوط نمی‌شود، بلکه لایپزیک در این روز صدای آزادی‌خواهی و نهی از خشونت را در سراسر آلمان شرقی بلند کرد.

رادیوی شهر لایپزیگ

در سالهای ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۸ رادیو به اصطلاح شهری در لایپزیگ وجود داشت. حدود ۲۰۰ بلندگو بر روی ساختمانهای عمومی، اماکن مزدحم و همچنین ایستگاه های بس نصب شده بود. این رادیو برنامه‌های تبلیغی ارتش شوروی و رژیم را منتشر می‌کرد. این رادیو تا اواخر دهه ۵۰ در مالکیت و رهبری شوروی‌ها بود اما بعدا رهبری آن توسط شهر لایپزیگ واگذار شد. به عنوان نقطه برجسته تاریخ رادیوی این شهر، می‌توان به فراخوانی اشاره کرد که در تاریخ ۹ اکتبر در ساعت ۱۸ از تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی خواست تا از خشونت پرهیز نمایند.

این تظاهرات بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های غربی داشت و دولت‌های غربی را واداشت تا با جدیت بیشتری از حق مسلم و مسالمت‌آمیز تظاهرکنندگان حمایت نماید و رژیم تحت حمایه شوروی را پیش از بیش زیر فشار قرار دهد. رژیم در ابتدا سعی می‌نمود تا تظاهرات را کم اهمیت جلوه دهد و اصرار داشت که عده کمی در تظاهرات شرکت کرده اند، اما زمانی که این تظاهرات توسط یک خبرنگار فلم‌برداری شد و به رسانه‌های غربی راه پیدا کرد، رژیم جز سکوت راه دیگری در پیش نداشت. به هر حال این تظاهرات سرآغاز فروپاشی رژیم و بلوک شرق بود و چهره آلمان و اروپا را عوض نمود.

متن: امل برلین

Foto: EPD