Photo: Matthias Rietschel, EPD
19. سپتامبر 2019

پست‌های خالی کارآموزی و متقاضیان ناموفق

تعداد کارآموزان طی چند سال گذشته دوباره در آلمان افزایش یافته است. هرچند افزایش شمار کارآموزان از تمام جنبه‌ها مثبت نیست. از یک‌سو، هنوز کمپانی‌های هستند که افراد مورد نیاز خود را نیافته‌اند و از سوی دیگر، افرادی که دوره‌ی کارآموزی موردعلاقه‌ی خود را پیدا نکرده‌اند یا در آن پذیرفته نشده‌اند. بنیاد برتلزمان (Bertelsmann) در پروژه‌ی اخیر خود به‌نام Ländermonitor Berufliche Bildung 2019 در این‌باره تحقیق کرده است. طبق این آمار، سال گذشته ۷۹،۰۰۰ نفر در دوره‌های کارآموزی پذیرفته نشدند در حالی‌که ۵۸،۰۰۰ فرصت کارآموزی همچنان خالی ماندند.

این مسئله دلایل مختلفی دارد. در ۴۴ درصد موارد، یا کمپانی‌ها متقاضیان خود را شایسته نمی‌دانند  یا دوره‌ی کارآموزی در شغلی خاص برای متقاضیان جذاب نیست. در یک‌سوم از پست‌های خالی هم هیچ متقاضی‌ای وجود نداشته مخصوصا در دوره‌هایی مثل خریدوفروش مواد غذایی، هتل‌داری و کار در رستوران. در ۲۳ درصد موارد هم، فاصله‌ی زیاد بین محل زندگی متقاضی و مکان کمپانی، دلیل عدم پذیرش بوده است.

راه‌حل پیشنهادی متخصصین

متخصصین معتقدند اگر متقاضیان را براساس نیاز منطقه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، طبقه‌بندی کنیم به نتایج بهتری می‌رسیم. به‌این‌ترتیب شرکت‌های کوچکتر با پذیرش کارآموزان می‌توانند تجارت خود را بهبود بخشند. از سوی دیگر، با افزایش روابط بین مدرسه‌ها و کمپانی‌ها، دانش‌آموزان سریع‌تر می‌توانند دوره‌ی کارآموزی متناسب با علاقه‌ی خود را بیابند.

زنگ خطر!

در حال حاضر، کمبود نیروی ماهر در صنعت آلمان نگران‌کننده است. یورگ درگر (Jörg Dräger)، مدیر بنیاد برتلزمان، می‌گوید: «در حیطه‌ی آموزش با شکاف عمیقی روبه‌رو هستیم. ما باید قدرت ادغام سیستم آموزشی را قوی‌تر کنیم.» او پیشنهاد کرد که با تقویت این سیستم با بودجه‌ی عمومی می‌توان آموزش را در مناطق ضعیف‌تر بهبود بخشید.

در تحقیقی که توسط بنیاد برتلزمان صورت گرفت، یک تیم علمی از دانشگاه گوتینگن و انستیتوی تحقیقات جامعه شناسی گوتینگن وضعیت تحصیلات کارآموزی را در ۱۶ ایالت فدرال مقایسه کرده اند. برای نخستین‌بار، مشکلات مربوط تناسب متقاضیان با دوره‌های کارآموزی مورد بررسی قرار گرفت که شامل متقاضیان ناموفق و پست‌های خالی کارآموزی نیز می‌شود.

متن: امل برلین

Photo: Matthias Rietschel, EPD