مهاجران، علاقه‌مند به Ausbildung در عرصه اداری هامبورگ Foto: Finn Fischer / Hamburger Abendblatt
۱۵٫ خرداد ۱۳۹۸

مهاجران، علاقه‌مند به Ausbildung در عرصه اداری هامبورگ

در میان کسانی که دوره آموزش شغلی (Ausbildung) می‌گذرانند، کسانی که پیشینه مهاجرت دارند یا مهاجر هستند در یک دهه گذشته در هامبورگ تقریبا چهار برابر شده.

به گزارش روزنامه آبندبلات هامبورگ، بخشی از این موفقیت در پی پروژه «Wir sind Hamburg! Bist Du dabei?» است که در سال ۲۰۰۶ آغاز شد. هدف این پروژه این بود که جوانان را از خانواده‌های مهاجر برای ورود به بخش اداری هامبورگ آماده کند.

در سال ۲۰۰۶ بیش از ۵ درصد از کسانی که این برنامه را می‌گذراندند، به عنوان Azubi (کسی که دوره Ausbildung) می‌گذراند، به استخدام ادارات دولتی هامبورگ درآمدند. این میزان در سال ۲۰۱۸ به نزدیک به ۲۰ درصد رسید. در زمینه خدمات عمومی تعداد Azubiهایی با پیش‌زمینه مهاجرت که در سال ۲۰۱۸ کار خود را آغاز کردند بیش از ۲۶ درصد است و در مشاغل مربوط به زندان‌ها به ۲۶/۷ درصد می‌رسد.

مهاجران ترک در رده اول

در اداره پلیس نزدیک به ۲۰ درصد Azubiها زمینه مهاجرت دارند، اما در آتش‌نشانی این عدد تنها ۱۱/۳ درصد است. با این حال در حوزه‌ای که به تحصیلات آکادمیک نیاز است این میزان کمی کمتر است.

در حوزه خدمات عمومی مجموعا ۱۹/۲ درصد Azubiها زمینه مهاجرت دارند، در حوزه مسائل فنی ۱۲/۱ درصد و در زمینه کارهای مالیاتی ۱۱/۱ درصد است.

در میان کسانی که به دوری وارد دوره‌های Ausbildung شده‌اند، بیشترین‌ها جوانانی از خانواده‌های مهاجران ترک هستند. در رده‌های بعدی لهستانی‌ها و روس‌ها  قرار می‌گیرند.

نشانه‌ای برای تحول در جامعه

کاظم عباسی، سیاست‌مدار عضو حزب سوسیال‌دموکرات و نماینده مجلس ایالتی هامبورگ، به روزنامه آبندبلات می‌گوید برنامه Wir sind Hamburg! Bist Du dabei? سهم مهمی در ایجاد شوق در جوانان برای خدمات عمومی دارد. او می‌گوید: «هامبورگ نیاز فوری به نیروی جوان باکیفیت دارد. جوانانی که زمینه مهاجرت دارند سازنده پل برای خدمات عمومی هستند.»

از نظر او این ویژگی خاص، زنان اضافی‌ای که فرزندان مهاجران بلدند و توانایی‌های بین‌‌فرهنگی‌شان در سال‌های گذشته به عرصه اداری هامبورگ کمک زیادی کرده است. آقای عباسی اضافه می‌کند: «هامبورگ فعالانه به دنبال این است که همه گروه‌های مردمی در خدمات عمومی نماینده داشته باشند: از هر پنج نفری که در خدمات عمومی Ausbildung می‌گذارنند، یک نفر پیشینه مهاجرت دارد که این نشانه قاطعی برای یک جامعه متنوع است.»

Foto: Finn Fischer / Hamburger Abendblatt