اعتصاب پزشکان هامبورگ / گزارش تصویری Photo: Mutaz Enjila
۴٫ اردیبهشت ۱۳۹۸

اعتصاب پزشکان هامبورگ / گزارش تصویری

امروز پزشکان در هامبورگ به خیابان آمده‌اند. امروز کلینیک‌های زیادی در هامبورگ جراحی‌های غیرضروری را به تعویق انداختند. اتحادیه Marburger Bund که یک اتحادیه پزشکی است، سه هزار پزشک در کلینیک‌های هامبورگ را به این اعتصاب و تظاهرات دعوت کرده است. پزشکان کلینیک‌های هامبورگ خواهان پنج درصد حقوق بیشتر هستند. اتحادیه پزشکان و اتحادیه کارفرمایان هنوز بر سر این موضوع به تفاهم نرسیده‌اند و روزهای دوم و سوم ماه می مرحله بعدی مذاکرات بین این دو طرف آغاز می‌شوند. تعدادی از این پزشکان هم‌اکنون مرکز هامبورگ در خیابان هستند.

Photos: Mutaz Enjila