Foto: Michael Rauhe/Hamburger Abendblatt
9. آوریل 2019

قوهای سپید، نشانه‌های آزادی و استقلال، هامبورگ را ترک کردند

قوهای سپید نشانه زندگی در هامبورگ هستند. یک بار دیگر زمان آن رسیده که قوهای شهر روی رودخانه آلتسر به حرکت دربیایند.
هامبورگی‌ها امسال هم قوها در آغاز سفر به منطقه تابستانی‌شان بدرقه کردند. در حالی که تعدادی از قوها با انگیزه و جدیت به سمت هدف تابستانی‌شان شنا می‌کردند، برخی دیگر فقط با فشار قایق‌های بدرقه‌کننده حاضر به ترک هامبورگ بودند. اولاف نیس (Olaf Nieß) که شغلش رسیدگی به قوهاست، می‌گوید این سفر برای قوها با استرس و فشار همراه نیست. اولاف نیس رهبر گروهی است که حدود ۱۲۰ قو را روی رودخانه آلستر بدرقه کرد.
قوهای سفید در پایان رودخانه آلستر به دسته‌های مختلف تقسیم می‌شوند تا راه سنتی خود را پیدا کنند. در سال گذشته۲۰ جوجه در هامبورگ به دنیا آمدند.
گرمای شدید تابستان سال گذشته قوهای سفید هامبورگ را به شدت آزار داد. علاوه بر آن خزه‌هایی که در اثر گرما روی آب می‌آیند، خزه‌ها را آزار دادند و چهار قو در هامبورگ مردند.
هامبورگی‌ها قوهای سفید را نشانه آزادی و استقلال می‌دادند و به این دلیل آن‌ها را دوست دارند. جایگاه قوها در هامبورگ تاریخی چندصدساله دارد. اداره رسیدگی به امور قوها یا Amt des Schwanenvaters از سال ۱۶۷۴ در هامبورگ فعال است. به عبارت دیگر اولاف نیس رئیس قدیمی‌ترین سازمان دولتی هامبورگ است.
وظیفه این اداره این است که در تمام سال به کارهای قوها رسیدگی کند. قوهای سفید هامبورگ زمستان را در Eppendorfer Mühlenteich می‌گذرانند و در تابستان هامبورگ را ترک می‌کنند.

Foto: Michael Rauhe/Hamburger Abendblatt